Упражнение: Полимерно и модифициращо взаимодействие. Неалелни взаимодействия


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 10. клас "Полимерно и модифициращо взаимодействие" ще усвоиш знания за част от неалелните взаимодействия и начина на унаследяване на белезите. Ще тестваш знанията си за белези, унаследени с полимерно и модифициращо взаимодействие, както и за главни гени и гени модификатори. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като кумулативна и некумулативна полимерия, гени интензификатори и инхибитори.  Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че полимерното и модифициращото взаимодействие са вид неалелни взаимодействия?
5т. 2. Полимерното взаимодействие е свързано с:
5т. 3. Гените модификатори са характерни за:
5т. 4. За модифициращото взаимодействие е вярно, че:
5т. 5. Пигментирането на кожата при човека се контролира от три двойки гени.
  • Кой от избоените генотипи е на мулата с най-тъмна кожа?
6т. 6. Полимерията бива:
6т. 7. Във всеки генотип има гени модификатори, които засилват действието на главния ген и това са така наречените интензификатори.
6т. 8. Разпределението и големината на петната на тялото на говедата от Холщайн - Фризийската порода е резултат от действието на алелите на:
6т. 9. При полимерното взаимодействие, ако генотипът А1А1А2А2 определя тъмночервен цвят на пшеницата, какъв генотип ще определя розов цвят (междинен белег)?
6т. 10. Съотнеси към генотипа фенотипната изява на белега при зърната на пшеницата.
6т. 11. Какъв цвят определя генотип a1a1a2a2 при полимерното взаимодействие?
6т. 12.
  • Попълни пропуснатите думи в текста, като използваш някои от изброените:
  • рецисивните, доминантните, кумулативна, некумулативна
11т. 13. Попълни пропуснатите думи в текста.
11т. 14. Попълни пропуснатите думи в текста.
11т. 15.
  • Разгледай представената схема и отговори на въпросите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!