logo

Тест: Неалелни взаимодействия. Полимерно, модифициращо взаимодействие и плейотропия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че полимерното и модифициращото взаимодействия са вид неалелни взаимодействия?
2
Във всеки генотип има гени модификатори, които засилват действието на главния ген и това са така наречените интензификатори.
3
За кое взаимодействие са характерни гените инхибитори?
4
За модифициращото взаимодействие е вярно, че:
5
Пигментирането на кожата при човека се контролира от три двойки гени.
  • Кой от избоените генотипи е на мулата с най-тъмна кожа?
6
Полимерията бива:
7
Как се нарича неалелно взаимодействие, при което един ген отговаря за няколко признака?
8
Разпределението и големината на петната на тялото на говедата от Холщайн - Фризийската порода е резултат от действието на алелите на:
9
Ако генотипът \inline A1A1A2A2 определя тъмночервен цвят на пшеничните зърна, какъв генотип ще определя розов цвят (междинен белег)?
10
Съотнеси към генотипа, фенотипната изява на белега при зърната на пшеницата.
11
Каква ще бъде интензивността на оцветяване на пшеничните зърна, дихомозиготни по рецесивни алели при полимерното взаимодействие?
12
  • Попълни пропуснатите думи в текста, като използваш някои от изброените:
  • количествени, рецесивните, доминантните, кумулативна, качествени, некумулативна
13
Попълни пропуснатите думи в текста.
14
Попълни пропуснатите думи в текста.
15
Разгледай представената решетка на Пънет и отговори на въпросите.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Полимерно и модифициращо взаимодействие" ще усвоиш знания за част от неалелните взаимодействия и начина на унаследяване на белезите. Ще тестваш знанията си за белези, унаследени с полимерно и модифициращо взаимодействие, както и за главни гени и гени модификатори. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като кумулативна и некумулативна полимерия, гени интензификатори и инхибитори и плейотропия. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се