Упражнение: Прокариотни клетки - строеж и функции


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Прокариотни клетки - строеж и функции” ще упражните знанията си за безядрените клетки. Какво е характерно за техния строеж? Какво представляват коките, бацилите и спирилите? Ще имате възможност да проверите дали сте разбрали правилно термините спори, пили и сапрофити. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Прокариотните клетки:
5т. 2. Могат ли прокариотните клетки да съществуват самостоятелно?
5т. 3. Каква е формата на бацилите?
5т. 4. Цианобактериите са:
5т. 5. За да преживеят неблагоприятните условия, бактериите образуват:
6т. 6. Вярно ли е, че бактериите не могат да преживяват екстремни условия като прекалено висока или прекалено ниска температура?
6т. 7. Какво е характерно за сапрофитното хранене при бактериите?
6т. 8. Какво представляват стафилококите?
6т. 9. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 10. Посочете структурата, която е описана в текста: "Това са мембранни пластинки, намиращи се в цитоплазмата. Те съдържат зеленото багрило - хлорофил, благодарение на което се извършва процесът фотосинтеза."
6т. 11. Функцията на бактериалните пили е да придвижват прокариотната клетка в средата.
6т. 12. Попълнете празните места в текста, като използвате дадените думи:
  • мембрана, цитоплазма, капсула, стена
11т. 13. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Разгледайте дадената картинка и свържете означенията със съответните им структури.
11т. 15. Разгледайте дадената картинка, след което поставете верния отговор под всеки от зададените въпроси.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!