Упражнение: Les pronoms COI. Местоимения за непряко допълнение.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Les pronoms COI. Местоимения за непряко допълнение” ще видите дали сте научили местоименията за непряко допълнение, въведено с предлога à (ME, TE, LUI, NOUS, VOUS, LEUR), в кои случаи ги използваме, къде е фиксирано мястото им в разказното изречение. Ще проверите дали сте запомнили някои важни глаголи (demander, mentir, etc.), които на френски се построяват разлчно от българския език. Ще проверите дали сте запомнили новите думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Глаголът demander (питам/моля някого) се построява, както на български език.
5т. 2. Глаголът mentir (лъжа някого) се построява с непряко допълнение.
5т. 3. Местоименията за непряко допълнение (COI):
5т. 4. Местоименията за непряко допълнение заместват:
5т. 5. Как познаваме кога LEUR означава притежателно прилагателно (техен) и кога – местоимение за COI (на тях - им)?
6т. 6. Свържете свободните местоимения à moi, à lui, à toi, à nous със съответните им местоимения за COI me/m’ lui te/t’ nous
6т. 7. Свържете свободните местоимения à eux à elle à elles à vous със съответните им местоимения за COI
6т. 8. Свържете изразите с местоимението, което трябва да употребим в тях:
6т. 9. Свържете изразите със съответното местоимение за COI:
6т. 10. Заместете непрякото допълнение със съответното местоимение в изреченията:
6т. 11. Заместете непрякото допълнение със съответното местоимение в изреченията:
6т. 12. Заместете непрякото допълнение със съответното местоимение в изречението On offrira un parfum à maman.
11т. 13. Подредете правилно елементите на изречението „Не съм му говорил.“
11т. 14. Напишете на френски изречението „Исках да ти поговоря.“
11т. 15. Напишете на френски изречението „Той ще й предложи помощ, ще й помогне“

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!