logo

Тест: Les pronoms COI. Местоимения за непряко допълнение.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът demander (питам/моля някого) се построява, както на български език.
2
Глаголът mentir (лъжа някого) се построява с непряко допълнение.
3
Местоименията за непряко допълнение (COI):
4
Местоименията за непряко допълнение заместват:
5
Как познаваме кога LEUR означава притежателно прилагателно (техен) и кога – местоимение за COI (на тях - им)?
6
Свържете свободните местоимения à moi, à lui, à toi, à nous със съответните им местоимения за COI me/m’ lui te/t’ nous
7
Свържете свободните местоимения à eux à elle à elles à vous със съответните им местоимения за COI
8
Свържете изразите с местоимението, което трябва да употребим в тях:
9
Свържете изразите със съответното местоимение за COI:
10
Заместете непрякото допълнение със съответното местоимение в изреченията:
11
Заместете непрякото допълнение със съответното местоимение в изреченията:
12
Заместете непрякото допълнение със съответното местоимение в изречението On offrira un parfum à maman.
13
Подредете правилно елементите на изречението „Не съм му говорил.“
14
Напишете на френски изречението „Исках да ти поговоря.“
15
Напишете на френски изречението „Той ще й предложи помощ, ще й помогне“

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Les pronoms COI. Местоимения за непряко допълнение” ще видите дали сте научили местоименията за непряко допълнение, въведено с предлога à (ME, TE, LUI, NOUS, VOUS, LEUR), в кои случаи ги използваме, къде е фиксирано мястото им в разказното изречение. Ще проверите дали сте запомнили някои важни глаголи (demander, mentir, etc.), които на френски се построяват разлчно от българския език. Ще проверите дали сте запомнили новите думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се