logo

Тест: Les pronoms COD. Местоимения за пряко допълнение.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът appeler (обаждам се на някого) се построява с пряко допълнение.
2
Глаголът aider (помагам на някого) се построява, както на българрски, с непряко допълнение.
3
В трето лице местоименията за пряко допълнение съвпадат с формите на определителния член (le, la, les).
4
Как познаваме кога le, la, les означават членна форма и кога –местоимение за пряко допълнение?
5
Местоименията за пряко допълнение le, la, les заместват:
6
Кое от тези местоиения НЕ може да се употребява за заместване на пряко допълнение?
7
Свържете свободните местоимения eux lui toi elle със съответните им местоимения за пряко допълнение les le te la
8
Свържете изразите с местоимението, което трябва да употребим в тях:
9
Свържете изразите със съответното местоимение за прякото допълнение:
10
В кои изречения можем да заместим прякото допълнение с местоиемнията LE, LA (L’), LES? Свържете ги съответно със знака + (можем) и знака – (НЕ можем).
11
Свържете правилно подредените изреченията със знака +, а неправилно подредените със знака .
12
Попълнете правилната форма на местоимението (възвратно или пряко допълнение) в изреченията:
13
Подредете правилно елементите на изречението „Не я познаваме.“
14
Подредете правилно елементите на изречението „Не мога да ви помогна.“
15
Напишете на френски израза „Хванах те!“

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Les pronoms COD. Местоимения за пряко допълнение” ще видите дали сте научили местоименията за пряко допълнение (ME, TE, LE, LA, NOUS, VOUS, LES), в кои случаи ги използваме, къде е фиксирано мястото им в разказното изречение. Ще проверите дали сте запомнили някои важни глаголи (appeler, aider, etc.), които на френски се построяват разлчно от българския език. Ще проверите дали сте запомнили новите думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се