logo

Тест: Относителни местоимения. Pronoms relatifs QUI, QUE, OU

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Въпросителните думи QUI, QUE, OÙ във френския език могат да се използват и в ролята на относителни местоимения.
2
Относителните местоимения служат за свързване на две прости изречения в едно сложно.
3
В подчиненото изречение относителното местоимение QUI замества подлога независимо дали той е одушевен или неодушевен предмет.
4
В подчиненото изречение относителното местоимение QUE замества прякото допълнение, независимо дали то е одушевен или неодушевен предмет.
5
В подчиненото изречение относителното местоимение OÙ:
6
Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
7
Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.  
8
Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
9
Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
10
Подредете правилно елементите на изречението.
11
Подредете правилно елементите на изречението.
12
Допълнете изреченията с липсващото местоимение.
13
Свържете двете изречения в едно, като заместите местоимението във второто с относително местоимение.
  • Ce sont des photos. Je les aime beaucoup.
14
Свържете двете изречения в едно, като заместите местоимението във второто с относително местоимение.
  • Ce sont des photos. Elles me plaisent beaucoup.
15
Допишете изречението, в което двете изречения са свързани в едно, като заместите с относително местоимение подчертания елемент:
  • Tu vois un visage. Ce visage est un dessin.

Описание на теста

С онлайн теста о френски език за ниво А1 „Относителни местоимения. Pronoms relatifs QUI, QUE, OÙ.” ще видите дали сте научили относителните местоимения за подлог (QUI), за пряко допълнение (QUE) и за обстоятелство за място и време (OÙ). Ще проверите знаете ли как използваме тези местоимения, за да построим подчинено изречение. Ще проверите и дали сте запомнили новите думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се