Упражнение: Относителни местоимения. Pronoms relatifs QUI, QUE, OU


Описание на упражнението

С онлайн упражнението о френски език за ниво А1 „Относителни местоимения. Pronoms relatifs QUI, QUE, OÙ.” ще видите дали сте научили относителните местоимения за подлог (QUI), за пряко допълнение (QUE) и за обстоятелство за място и време (OÙ). Ще проверите знаете ли как използваме тези местоимения, за да построим подчинено изречение. Ще проверите и дали сте запомнили новите думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Въпросителните думи QUI, QUE, OÙ във френския език могат да се използват и в ролята на относителни местоимения.
5т. 2. Относителните местоимения служат за свързване на две прости изречения в едно сложно.
5т. 3. В подчиненото изречение относителното местоимение QUI замества подлога независимо дали той е одушевен или неодушевен предмет.
5т. 4. В подчиненото изречение относителното местоимение QUE замества прякото допълнение, независимо дали то е одушевен или неодушевен предмет.
5т. 5. В подчиненото изречение относителното местоимение OÙ:
6т. 6. Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
6т. 7. Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.  
6т. 8. Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
6т. 9. Свържете изреченията с пропуснатото относително местоимение.
6т. 10. Подредете правилно елементите на изречението.
6т. 11. Подредете правилно елементите на изречението.
6т. 12. Допълнете изреченията с липсващото местоимение.
11т. 13. Свържете двете изречения в едно, като заместите местоимението във второто с относително местоимение.
  • Ce sont des photos. Je les aime beaucoup.
11т. 14. Свържете двете изречения в едно, като заместите местоимението във второто с относително местоимение.
  • Ce sont des photos. Elles me plaisent beaucoup.
11т. 15. Допишете изречението, в което двете изречения са свързани в едно, като заместите с относително местоимение подчертания елемент:
  • Tu vois un visage. Ce visage est un dessin.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!