logo

Тест: Заповедно изречение. Impératif

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Заповедните форми на френски език са:
2
В общия случай заповедната форма е сегашното време на спрегнатия глагол в съответното лице и число, но без подлог.
3
В отрицателна форма заповедното изречение започва с елемента NE.
4
При заповедната форма на глаголите с инфинитив на -ER във 2-ро лице ед. ч. отпада окончанието –S. Тази особеност:
5
Свържете заповедните изрази с глагола, от който са образувани формите.
6
Свържете изреченията с пропуснатата заповедна форма, според глагола и лицето, дадени в скобите.
7
Свържете правилно написаните заповедни изречения със знака +, а неправилно написаните, със знака .
8
Свържете правилно написаните заповедни изречения със знака +, а неправилно написаните, със знака .
9
Довършете заповедните изречения с глагола SE LEVER.
10
Довършете заповедните форми на дадените разказни изречения:
11
Довършете заповедните форми на дадените разказни изречения:
12
Довършете заповедните форми на дадените разказни изречения:
13
Напишете на френски „Внимавайте!“
14
Напишете на френски „Мълчи!“
15
Напишете на френски „Обади ми се!“

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Заповедно изречение. Impératif.” ще видите дали сте научили кои са заповедните форми, как се образуват те, какви особености имат при глаголите с инфинитив на -ER. Ще проверите дали сте научили и заповедните форми на глаголите AVOIR и ÊTRE, както и значението им при глагола VOULOIR. Ще видите знаете ли да използвате положителната заповедна форма с възвратните местоимения и местоименията за допълнение (COD, COI).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се