Упражнение: Рибонуклеинова киселина. РНК


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Рибонуклеинова киселина. РНК” ще упражните знанията си за този вид нуклеинови киселини. Какви са особеностите във веригата на РНК? Кои са основните ѝ функции? Как се свързват азотните бази? Кои са основните видове РНК? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. РНК е двойноверижна молекула.
5т. 2. Захарофосфатният скелет на РНК включва фосфатен остатък и:
5т. 3. В молекулата на РНК, аденинът може да се свърже с:
5т. 4. Как се нарича процесът на презаписване на информация от ДНК в РНК?
5т. 5. Кое от посочените НЕ е вид РНК?
6т. 6. Вярно ли е твърдението, че: "Информацията за синтез на РНК се съдържа в молекулата на ДНК." ?
6т. 7. Каква ще бъде последователността от азотни бази в молекулата на РНК, ако азотните бази в ДНК са подредени по следния начин - АТА?
6т. 8. Кодонът е последователност от три нуклеотида от молекулата на:
6т. 9. Кои са двете основни функции на тРНК?
6т. 10. Каква е ролята на рибозомите при изграждането на полипептидната верига?
6т. 11. Синтезът на белтъци се извършва единствено в цитоплазмата на клетката.
6т. 12. Допълнете уравнението на централната догма в биологията, така че да бъде вярно. ДНК => РНК => ...
11т. 13. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Запишете името на процеса, описан в дадения текст : "Чрез този процес, информацията, кодирана чрез нуклеотидите на РНК, се "превежда" и се образува аминокиселинна последователност. В това "превеждане" взимат участие всички видове РНК." .
11т. 15. Свържете дадените кодони със съответните им антикодони.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!