logo

Тест: Рибонуклеинова киселина. РНК

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
РНК е двойноверижна молекула.
2
Нуклеотидите на РНК съдържат монозахарида:
3
В молекулата на РНК аденинът може да се свърже само с:
4
Как се нарича процесът на презаписване на информация от ДНК в РНК?
5
Кое от посочените НЕ е вид РНК?
6
Информацията за синтез на РНК се съдържа в молекулата на ДНК.
7
Каква ще бъде последователността от азотни бази в молекулата на РНК, ако азотните бази в ДНК са подредени по следния начин - АЦА?
8
Кодонът е последователност от три нуклеотида от молекулата на:
9
Кои са двете основни функции на тРНК?
10
Каква е ролята на рибозомите при изграждането на полипептидната верига?
11
Синтезът на белтъци се извършва единствено в ядрото на клетката.
12
Кой от дадените записи изразява централната догма на биологията?
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
Запиши името на процеса, описан в дадения текст:
  • Това е процес, при който информацията, кодирана чрез нуклеотидите на РНК, се "превежда" и образува аминокиселинна последователност. В това "превеждане" взимат участие всички видове РНК.
  • Отговори си запиши само с една дума.
15
Свържи дадените кодони със съответните им антикодони.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще упражниш знанията си за втория вид нуклеинови киселини, а именно РНК. Какви са особеностите във веригата на РНК? Кои са основните ѝ функции? Как се свързват азотните бази? Кои са основните видове РНК? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се