logo

Тест: Причастие. Participiо

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава терминът Еl Participio?
2
Причастието е една от трите безлични форми на глагола – инфинитив (infinitivo), причастие (participio) и деепричастие (gerundio), което сме срещали в комбинация с глагола estar.
3
Образуваме причастието като на глаголите от първа група, премахваме окончанието AR и прибавяме окончанието:
4
За да образуваме причастие на глаголите от втора група, отново ще премахнем окончанието им, което в случая е -ЕR, а на негово място ще добавим:
5
Глаголите от трета група, подобно на тези от от втората, ще получат същото окончание, тоест ще премахнем -IR и ще го заменим с -IDO.
6
Коя е формата за причастие на глагола permitir?
7
Причастието се използва в сложни глаголни времена и тогава формата му се мени.
8
Когато причастието се използва като прилагателно име, например в комбинация с глагола estar, каквато вече сме срещали, тогава формата на причастието се променя спрямо рода и числото на подлога или съществителното име, за което говорим.
9
Кой е инфинитивът на причастие в следното изречение:
  • Estoy preocupado.
10
Изречението "Estamos casados." означава:
11
Някои глаголи имат по две форми на причастието. Какви са те?
12
Наричаме participio минало причастие, защото го използваме най-вече, за да образуваме сложни минали времена.
13
Попълнете липсващите думи.
14
Попълнете липсващите думи.
15
Свържете глаголите с техните причастия, които винаги са само неправилни.

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Причастие. Participio. ви позволява да се упражните върху причастието в испанския език, неговото образуване и употреба. Ще имате възможността да проверите дали знаете, че то ни служи за образуването на сложни глаголни времена.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се