logo

Тест: Глаголът "HACER". El verbo "HACER"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формата за първо лице, единствено число на глагола hacer е yo hago.
2
Глаголът hacer означава:
3
Глаголът hacer означава приготвям в израза:
4
В изречението "Rafael siempre nos hace reír." глаголът hacer е използван в израз със значението:
5
Изразът alguien (някой) hacer (спрегнат в съответното лице и число) años не е синоним на cumplir años.
6
Кои са синонимите на израза hacer caso de alguien, de algo?
7
Има специален израз за no hacer caso и той е hacer caso omiso de algo, което е синоним на  no tener en cuenta (не вземам предвид/игнорирам/не отдавам значение и т.н.)
8
Изразът hacer falta означава:
9
Hacer daño е синоним на глагола:
10
Глаголът hacer употребяваме за да кажем какво е:
11
Свържете изразите с техните значения.
12
Кой от изразите не посочва времето?
13
Попълнете липсващите думи.
14
Преведете на български език изречението:
  • Hace una semana que estoy leyendo este libro.
15
Попълнете липсващата дума.

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Глаголът "HACER". El verbo "HACER" ви позволява да се упражните върху един от глаголите със собствена неправилност в испанския език, неговите спрежение и употреба. В какви изрази се употребява най-често, ще може да проверите тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се