logo

Тест: Глаголът ¨Estar¨ и деепричастие. El verbo ¨Estar¨ y Gerundio

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголните перифрази представляват конструкции от спрегнат глагол плюс една от трите нелични форми инфинитив, причастие или деепричастие, като м/у тях понякога може и да има и предлог.
2
ESTAR + GERUNDIO е:
3
Какво означава gerundio?
4
Образуваме деепричастие като за глаголите от първа група премахваме окончанието -ar и прибавяме окончанието за деепричастие за първа група -ando.
5
За глаголите от втора група премахваме окончанието -er и прибавяме окончанието за деепричастие за втора група:
6
Вярно ли е, че глаголите от трета група получават същото окончание като тези от втора?
7
При образуването на деепричастие на глагола dormir имаме промяна от O в:
8
При някои от глаголите с неправилност e-ie, образуването на деепричастие се получава с промяна от e в:
9
Изключение е формата на глагола IR , който става yendo.
10
Свържете глаголите с техните деепричастия.
11
Как се образува перифразата estar + gerundio на глагола esperar за първо лице, единствено число?
12
Перифразата estar + gerundio се употребява в момента на говоренето и замества presente de subjuntivo.
13
Преведете на български език изречението:
  • Yo estoy esperando a Laura.
14
Преведете на испански език изречението:
  • Научаваме нови неща.
15
Попълнете липсващата дума, като използвате глагола lavar.

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Глаголът ¨Estar¨ и деепричастие. El verbo ¨Estar¨ y Gerundio. ви позволява да се упражните върху това как се описва продължителността на действието в момента на говоренето, как използваме комбинацията от глагола ESTAR и деепричастието Gerundio, които заедно образуват перифраза. Ще имате възможността да проверите дали правилно използвате и образувате деепричастието Gerundio.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се