Упражнение: Глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen


Описание на упражнението

Знаем ли вече всичко за глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen? Кои два глагола образуват синонимна двойка? Силни или слаби глаголи са те и с кой спомагателен глаголи (haben, sein) образуват миналото си време Perfekt? С кой предлог се употребяват - über, auf, von, vor - и кой падеж следва след предлога? Има ли разлика между sich freuen auf и sich freuen über? Нека тестваме знанията си с разнообразните задачи в онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Впишете правилния отговор, избирайки между sich freuen и sich aufregen.
5т. 2. Кои глаголни форми са правилни?
5т. 3. Свържете частите на изреченията.
5т. 4. Поставете подходящия спомагателен глагол:
 • haben или sein.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
 • Всички изброени съществителни имена са от един и същи род.
 • Freude, Ärger, Aufregung
6т. 6. Посочете подходящия предлог за даденото изречение.
 • Viele Menschen ärgern sich ... das schlechte Wetter.
6т. 7. Как ще допълним даденото изречение? Посочете двата правилни отговора.
 • Ich ärgere mich über ... .
6т. 8. Изберете подходящия определителен член.
6т. 9. С кое съществително име не можем допълним даденото изречение?
 • Frau Schwarz regt sich über ... auf.
6т. 10. Има ли разлика в смисъла между дадените две изречения?
 • Ich freue mich auf den Anruf.
 • Ich freue mich über den Anruf.
6т. 11. Попълнете изреченията с подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 12. Попълнете изреченията с подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 13. Към кои две изречения можем да зададем въпросителната дума Worüber?
11т. 14. Поставете подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете auf или über.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

21:21 - 27.10.2017

Привет! В 15-а задача трето изречение ueber e отчетено като грешка.Урокът иначе е много полезен,всичко е ясно.Благодарности!
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:02 - 28.10.2017

Петя, благодаря много! Поправено е вече.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.