logo

Тест: Глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Впишете правилния отговор, избирайки между sich freuen и sich aufregen.
2
Кои глаголни форми са правилни?
3
Свържете частите на изреченията.
4
Поставете подходящия спомагателен глагол:
 • haben или sein.
5
Вярно ли е твърдението?
 • Всички изброени съществителни имена са от един и същи род.
 • Freude, Ärger, Aufregung
6
Посочете подходящия предлог за даденото изречение.
 • Viele Menschen ärgern sich ... das schlechte Wetter.
7
Как ще допълним даденото изречение? Посочете двата правилни отговора.
 • Ich ärgere mich über ... .
8
Изберете подходящия определителен член.
9
С кое съществително име не можем да допълним даденото изречение?
 • Frau Schwarz regt sich über ... auf.
10
Има ли разлика в смисъла между дадените две изречения?
 • Ich freue mich auf den Anruf.
 • Ich freue mich über den Anruf.
11
Попълнете изреченията с подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
12
Попълнете изреченията с подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
13
Към кои две изречения можем да зададем въпросителната дума Worüber?
14
Поставете подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете auf или über.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Знаем ли вече всичко за глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen? Кои два глагола образуват синонимна двойка? Силни или слаби глаголи са те и с кой спомагателен глаголи (haben, sein) образуват миналото си време Perfekt? С кой предлог се употребяват - über, auf, von, vor - и кой падеж следва след предлога? Има ли разлика между sich freuen auf и sich freuen über? Нека тестваме знанията си с разнообразните задачи в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Глаголите sich freuen, sich ärgern, sich aufregen".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се