logo

Тест: Задачи за глаголи с предлози

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Кои два реда съдържат само съществителни имена от среден род?
2
Изберете подходящия предлог.
  • Passt der Schal denn nicht ... meinem Mantel?
3
Поставете подходящия предлог.
4
В кои две изречения ще използваме предлога über?
5
Кои три глагола се използват с предлога an?
6
Изберете подходящата определителна дума.
7
В кои две изречения можем да използваме um sie?
8
В кои две изречения можем да използваме местоименното наречие darüber?
9
Попълнете изреченията с подходящите местоименни наречия от дадените.
  • darum - dabei - daran
10
Кои две изречения са възможните отговори на дадения въпрос?
  • Auf wen wartest du?
11
Свържете частите на изреченията.
12
Попълнете изреченията с подходящите въпросителни думи от дадените.
  • Woran - Worum - Worauf
13
Попълнете липсващия предлог и определителен член, както е дадено в примера.
  • Пример: Wir regen uns über den hohen Preis auf.
14
Попълнете липсващия предлог и определителен член, както е дадено в примера.
  • Пример: Ich verstehe mich gut mit den Nachbarn.
15
Попълнете липсващия предлог и определителен член, както е дадено в примера.
  • Пример: Wir erzählen über die Vergangenheit.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Задачи за глаголи с предлози" ще ви подпомогне в затвърждаването на знанията ви, но представлява и добра възможност за подготовка за изпит. Задачите са разнообразни - избор на правилен предлог (при глаголи като teilnehmen, warten, sich vorbereiten, denken, glauben, sich verstehen, passen), попълване на окончанията за дателен или винителен падеж (след предлози като auf, an, mit, zu, um, für), избор на правилно местименно наречие.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се