Упражнение: Задачи за глаголи с предлози


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Задачи за глаголи с предлози" ще ви подпомогне в затвърждаването на знанията ви, но представлява и добра възможност за подготовка за изпит. Задачите са разнообразни - избор на правилен предлог (при глаголи като teilnehmen, warten, sich vorbereiten, denken, glauben, sich verstehen, passen), попълване на окончанията за дателен или винителен падеж (след предлози като auf, an, mit, zu, um, für), избор на правилно местименно наречие.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1.
  • Кои два реда съдържат само съществителни имена от среден род?
5т. 2. Изберете подходящия предлог.
  • Passt der Schal denn nicht ... meinem Mantel?
5т. 3. Поставете подходящия предлог.
5т. 4. В кои две изречения ще използваме предлога über?
5т. 5. Кои три глагола се използват с предлога an?
6т. 6. Изберете подходящата определителна дума.
6т. 7. В кои две изречения можем да използваме um sie?
6т. 8. В кои две изречения можем да използваме местоименното наречие darüber?
6т. 9. Попълнете изреченията с подходящите местоименни наречия от дадените.
  • darum - dabei - daran
6т. 10. Кои две изречения са възможните отговори на дадения въпрос?
  • Auf wen wartest du?
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
6т. 12. Попълнете изреченията с подходящите въпросителни думи от дадените.
  • Woran - Worum - Worauf
11т. 13. Попълнете липсващия предлог и определителен член, както е дадено в примера.
  • Пример: Wir regen uns über den hohen Preis auf.
11т. 14. Попълнете липсващия предлог и определителен член, както е дадено в примера.
  • Пример: Ich verstehe mich gut mit den Nachbarn.
11т. 15. Попълнете липсващия предлог и определителен член, както е дадено в примера.
  • Пример: Wir erzählen über die Vergangenheit.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!