Упражнение: Прилагателни имена с предлози


Описание на упражнението

Познавате ли значенията на български език на прилагателните имена böse, neugierig, gespannt, ärgerlich, befreundet, froh, entschlossen, entscheidend? С кой предлог използваме тези прилагателни имена и кой е падежът след предлога? Как образуваме антонимите на freundlich, beliebt, zufrieden? Проверете знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Прилагателни имена с предлози".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че verärgert и ärgerlich са синоними?
5т. 2. Кои две прилагателни имена свързваме с нещо отрицателно?
5т. 3. Кои три прилагателни имена свързваме с нещо положително?
5т. 4. На кой ред и двете прилагателни имена са изписани правилно?
5т. 5. Образувайте с подходяща представка антонимите на дадените прилагателни имена.
6т. 6. Свържете частите на изреченията.
6т. 7. Свържете частите на изреченията.
6т. 8. Свържете частите на изреченията.
6т. 9. Свържете частите на изреченията.
6т. 10. Изберете подходящия въпрос.
6т. 11. Изберете подходящия въпрос.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 12. Към кое изречение ще зададем въпроса Mit wem?
11т. 13. Попълнете подходящия предлог.
11т. 14. Изберете подходящото прилагателно име.
11т. 15. Попълнете окончанията на определителните членове.
  • Всички съществителни имена са от женски род.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!