logo

Тест: Съществителни имена с предлози

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете единственото съществително име от среден род.
2
Колко от дадените съществителни имена са от мъжки род?
  • Wunsch, Lust, Stolz, Unterschied, Trauer
3
Колко от дадените съществителни имена са от женски род?
  • Angst, Ärger, Bekanntschaft, Antwort
4
Свържете значенията на съществителните имена.
5
Свържете значенията на съществителните имена.
6
Свържете съществителните имена с подходящия предлог.
7
Свържете съществителните имена с подходящия предлог.
8
Свържете съществителните имена с подходящия предлог.
9
Попълнете изречението с подходящия предлог.
  • Ich habe Lust ... ein großes Eis.
10
Попълнете изречението с подходящия предлог.
  • Danke für eure Hilfe ... dem Umzug!
11
Попълнете изречението с подходящия предлог.
  • Die Höflichkeit ... den Nachbarn ist wichtig.
12
Попълнете изречението с подходящия предлог.
  • Hast du Angst ... Hunden?
13
Попълнете изреченията с подходящия определителен член и предлог.
14
Попълнете изреченията с подходящия определителен член и предлог.
15
Допишете окончанието на определителния член в подходящия падеж: Akkusativ или Dativ.
  • Всички дадени съществителни имена са от среден род.

Описание на теста

Познавате ли определителните членове на съществителни имена Freude, Trauer, Zufriedenheit, Interesse, Unterschied, Sorge, Ärger, както и тяхното значение на български език? С кои определителни членове се употребяват съществителните имена Frage, Erinnerung, Beschäftigung, Heirat, Glückwunsch? Проверете знанията си с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Съществителни имена с предлози".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се