Упражнение: Нуклеинови киселини


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Нуклеинови киселини” ще упражните знания си за този вид биополимери. Кои са мономерите, изграждащи нуклеиновите киселини? Как точно  се съхранява и предава генетичната информация? Какво представляват нуклеотидите и азотните бази? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Нуклеиновите киселини имат разклонени вериги.
5т. 2. Как се наричат мономерите, изграждащи нуклеиновите киселини?
5т. 3. Всеки нуклеотид се състои от:
5т. 4. Колко основни типа нуклеинови киселини съществуват?
5т. 5. Коя от изброените азотни бази е характерна само за РНК?
6т. 6. Вярно ли е, че мономерите на различните нуклеинови киселини се различават само по своята азотна база?
6т. 7. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 8. Всяка полинуклеотидна верига:
6т. 9. "Скелетът" на всяка полинуклеотидна верига:
6т. 10. Специфичната подредба на нуклеотидите във веригите нуклеинови киселини определя:
6т. 11. Подредбата на белтъчните мономери зависи от подредбата на нуклеотидите в нуклеиновите киселини.
6т. 12. Монозахаридният остатък в нуклеотидите:
11т. 13. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Дадени са три последователности от азотни бази. Срещу всяка от тях запишете дали те са от вериги на ДНК или от вериги на РНК. (Имайте предвид, че А=аденин, Г=Гуанин, Т=Тимин, Ц=Цитозин, У=Урацил)
11т. 15. Разгледайте дадената картинка и допълнете с най-подходящите термини започнатите изречения.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!