logo

Тест: Фактори на ензимната активност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Спрямо активността на ензимите може да се промени и скоростта на биохимичната реакция.
2
Най-подходящите условия, в които ензимите функционират, се наричат:
3
Как се наричат веществата/елементите, които забавят ензимното действие?
4
Ензимната активност може да се определи от количеството:
5
Концентрацията на субстрата не оказва влияние върху скоростта на ензимните реакции.
6
Когато една ензимокатализирана реакция достигне своята "точка на насищане":
7
Кое от твърденията за необратимите инхибитори е вярно?
8
Обратимото инхибиране е:
9
Отговори с ВЯРНО или ГРЕШНО след всяко от твърденията.
10
Кои от твърденията са верни за активността на ензимите?
11
Скоростта на дадена ензимокатализирана реакция, ще се повиши, ако:
12
Вярно ли е даденото твърдение: "Инхибиторите, предизвикващи конкурентното инхибиране, могат да се превърнат в продукти благодарение на каталитичното действие на ензимите."
13
Аспиринът потиска болката и възпалението в организма. Това е така, защото той се свързва с ензимите, които подават сигнал за болка и възпаление към нервната система и по този начин действието им се забавя. Можем да кажем, че в този случай аспиринът играе ролята на ензимен:
14
Описани са три вида ензимно инхибиране. Запиши кои са те.
15
Разгледай четирите дадени графики и под всяка постави съответното им описание за скоростта на ензимната реакция.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще провериш още веднъж знанията си за ензимите. Какво е влиянието на температурата и киселиността върху ензимното действие? Кои са оптималните условия за осъществяване на ензимните функции? Ще имаш възможност да упражниш термини като активатори и инхибитори. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се