Упражнение: 70 глагола с предлози. Списък с предлози, падеж и превод. Идеи за учене.


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "70 глагола с предлози. Списък с предлози, падеж и превод. Идеи за учене." ще упражним значението на част от дадените глаголи. Ще помислим с кой предлог се употребяват глаголи като teilnehmen, sich ärgern, denken, sorgen, sich kümmern, fragen. Ще трябва и да преценим дали даден предлог изисква дателен падеж (Dativ) или винителен падеж (Akkusativ).

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете изреченията с картинките.
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Когато българският глагол изисква предлога "за", тогава превеждаме на немски винаги с предлога "für".
5т. 3. Свържете значенията на български и немски език.
5т. 4. Посочете глаголите, чийто предлог изисква Akkusativ.
5т. 5. Посочете глаголите, чийто предлог изисква Dativ.
6т. 6. Свържете глаголите с подходящите предлози.
6т. 7. Свържете глаголите с подходящите предлози.
6т. 8. Свържете глаголите с подходящите предлози.
6т. 9. Свържете частите на изреченията.
6т. 10. Изберете подходящия предлог.
6т. 11. Akkusativ или Dativ?
  • Изберете определителна дума в подходящия падеж.
6т. 12. Akkusativ или Dativ?
  • Изберете определителна дума в подходящия падеж.
11т. 13. Попълнете предлога и окончанието на определителния член der.
  • die Autos (коли), der Mathetest (тест по математика), die Frage (въпрос)
11т. 14. Попълнете предлога и окончанието на неопределителния член ein.
  • der Schüler (ученик), die Lösung (решение), die Familie (семейство)
11т. 15. Попълнете предлога и окончанието на притежателното местоимение dein.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
  • die Hilfe (помощ), der Sohn (син), die Glückwünsche (благопожелания)

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!