logo

Тест: 70 глагола с предлози. Списък с предлози, падеж и превод. Идеи за учене.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете правилно.
2
Вярно ли е твърдението?
  • Когато българският глагол изисква предлога "за", тогава превеждаме на немски винаги с предлога "für".
3
Свържете значенията на български и немски език.
4
Посочете глаголите, чийто предлог изисква Akkusativ.
5
Посочете глаголите, чийто предлог изисква Dativ.
6
Свържете глаголите с подходящите предлози.
7
Свържете глаголите с подходящите предлози.
8
Свържете глаголите с подходящите предлози.
9
Свържете частите на изреченията.
10
Изберете подходящия предлог.
11
Akkusativ или Dativ?
  • Изберете определителна дума в подходящия падеж.
12
Akkusativ или Dativ?
  • Изберете определителна дума в подходящия падеж.
13
Попълнете предлога и окончанието на определителния член der.
  • die Autos (коли), der Mathetest (тест по математика), die Frage (въпрос)
14
Попълнете предлога и окончанието на неопределителния член ein.
  • der Schüler (ученик), die Lösung (решение), die Familie (семейство)
15
Попълнете предлога и окончанието на притежателното местоимение dein.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
  • die Hilfe (помощ), der Sohn (син), die Glückwünsche (благопожелания)

Описание на теста

В онлайн теста по немски език за ниво А2 "70 глагола с предлози. Списък с предлози, падеж и превод. Идеи за учене." ще упражним значението на част от дадените глаголи. Ще помислим с кой предлог се употребяват глаголи като teilnehmen, sich ärgern, denken, sorgen, sich kümmern, fragen. Ще трябва и да преценим дали даден предлог изисква дателен падеж (Dativ) или винителен падеж (Akkusativ).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се