Упражнение: Биологични катализатори - ензими


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Биологични катализатори - ензими” ще проверите какво сте научили от съответния видео урок. Какво точно представляват биологичните катализатори? Как те влияят върху химичните процеси в организма ни? Ще имате възможност да упражните термини като ензим, субстрат и коензим. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ензимите представляват белтъци с каталитична функция.
5т. 2. Катализаторите имат свойството да променят:
5т. 3. Как се наричат веществата, върху които ензимите въздействат?
5т. 4. Коя част от ензимната молекула отговаря за изпълнението на функциите ѝ?
5т. 5. Небелтъчната част в структурата на ензимите се нарича:
6т. 6. Всеки ензим е универсален и може да повлиява различни биохимични реакции.
6т. 7. След като като даден ензим е повлиял една биохимична реакция, той се отделя от субстрата и:
6т. 8. Кое от дадените твърдения е вярно?
6т. 9. Двукомпонентните ензими, са:
6т. 10. Вярно ли е твърдението, че: "Коензимът е тази част от ензима, която блокира неговите функции."
6т. 11. В кой ред са изброени само имена на ензими?
6т. 12. Кои от посочените молекули могат да изпълняват ролята на коензим?
11т. 13. Свържете всеки от дадените ензими (в син цвят) с най-подходящите им субстрати (в лилав цвят).
11т. 14. Запишете името на ензима, за който се говори в дадения текст:
  • "В повечето случаи този ензим се отделя от панкреаса или слюнчените жлези. Неговата основна функция е да разгражда по-големите въглехидратни молекули (напр. тези на скорбялата) до глюкозни мономери, които човек може да усвои и преработи."
11т. 15. Прочетете дадения текст и запишете кои от изброените молекули изпълняват ролята на ензим, субстрат и продукт:
  • "Липазата участва в състава на стомашния сок. Тя се свързва с мастните молекули в организма ни. В следствие от тази реакция, простите липиди в тялото ни се разграждат до глицерол и мастни киселини."

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!