logo

Тест: Presente de Indicativo (Сегашно време на изявителното наклонение)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На колко групи правилни глаголи се разделят глаголите в испанския език?
2
Колко наклонения на глагола има в испанския език?
3
Кои са наклоненията в испанския език?
4
Използваме наклонението Modo Indicativo, за да говорим за нещата от реалността каквито са, каквито са били и каквито ще бъдат.
5
Освен, че сегашно време на изявителното наклонение (Presente de Indicativo) изразява действие, което се извършва в момента на говоренето, то се отнася и до често извършващи се действия.
6
Към глаголите от първо спрежение спадат тези, които завършват на:
7
Какви окончания използваме за глаголите от първо спрежение?
8
Каква е формата за 1 л., ед.ч. на глагола ESTUDIAR?
9
Каква е формата за 1 л., мн. ч. на глагола SALTAR?
10
Към глаголите от второ спрежение спадат тези, които завършват на:
11
Какви окончания използваме за глаголите от второ спрежение?
12
Каква е формата за 1 л., ед.ч. на глагола BEBER?
13
Каква е формата за 1 л. мн. ч. на глагола CORRER?
14
Попълнете липсващата дума.
15
Попълнете липсващите думи.

Описание на теста

С нашето онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Сегашно време на изявителното наклонение (Presente de Indicativo) ще проверите знанията си за това кои глаголи в испанския език са от първо, второ и трето спрежение, как се образуват те и какво се случва с ударенията. Също така ще разберете дали знаете кои думи са ключови и ни ориентират в употребата на сегашно време на изявителното наклонение.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се