Упражнение: Presente de Indicativo (Сегашно време на изявителното наклонение)


Описание на упражнението

С нашето онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Сегашно време на изявителното наклонение (Presente de Indicativo) ще проверите знанията си за това кои глаголи в испанския език са от първо, второ и трето спрежение, как се образуват те и какво се случва с ударенията. Също така ще разберете дали знаете кои думи са ключови и ни ориентират в употребата на сегашно време на изявителното наклонение.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На колко групи правилни глаголи се разделят глаголите в испанския език?
5т. 2. Колко наклонения на глагола има в испанския език?
5т. 3. Кои са наклоненията в испанския език?
5т. 4. Използваме наклонението Modo Indicativo, за да говорим за нещата от реалността каквито са, каквито са били и каквито ще бъдат.
5т. 5. В сегашно време на изявителното наклонение (Presente de Indicativo) действието се извършва в момента на говоренето и се отнася до често извършващи се действия.
6т. 6. Към глаголите от първо спрежение спадат тези, които завършват на:
6т. 7. Какви окончания използваме за глаголите от първо спрежение?
6т. 8. Каква е формата за 1 л., ед.ч. на глагола ESTUDIAR?
6т. 9. Каква е формата за 1 л., мн. ч. на глагола SALTAR?
6т. 10. Към глаголите от второ спрежение спадат тези, които завършват на:
6т. 11. Какви окончания използваме за глаголите от второ спрежение?
6т. 12. Каква е формата за 1 л., ед.ч. на глагола BEBER?
11т. 13. Каква е формата за 1 л. мн. ч. на глагола CORRER?
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Попълнете липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!