new-logo

Тест: Прилагателните имена

Тест

Това онлайн упражнение по испански език за ниво А1 върху Прилагателни имена (Los adjetivos) ви позволява да се упражните върху прилагателните имена и техните граматически белези. Ще имате възможността да проверите дали правилно ги съчетавате със съществителните имена, къде точно да ги поставите в изречението и, не на последно място, как да ги съгласувате по род и число. Има ли кратки съществителни имена и кои са те?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какви думи са следните възклицания:
  • ¡Maravilloso!
  • ¡Estupendo!
  • ¡Excelente!
2
Употребата на прилагателни имена е свързана с това да изразим качество и признак на предметите, за които говорим.
3
Мястото на прилагателното име е винаги след:
4
По какво се съгласуват прилагателните имена със съществителните имена?
5
Повечето прилагателни имена се съгласуват по род и число, също като съществителните имена, които са с един и същи корен, в м.р. завършват на -О, а в ж.р. на -А.
6
Как образуваме женски род на прилагателни имена, които завършват със съгласна или с наставките -TOR, -DOR, -SOR, -ÓN, -ÁN?
7
Има ли прилагателни имена, които не менят рода си, т.е. имат една и съща форма за мъжки и женски род?
8
Посочете множественото число на una paloma blanca.
9
Подредете правилно следните думи:
10
Изберете правилното прилагателно име за следното изречение:
  • Claudia y Javier son amigos .....
11
Можем ли да изпуснем съществителното име, като образуваме изречение само с помощта на определителен член и прилагателно име, когато знаем за какво се отнася то?
12
Няма прилагателни, които могат да стоят както след съществителното име, така и преди него.
13
Попълнете липсващата дума.
14
Напишете кратката форма на un perro malo.
15
Попълнете липсващата дума.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се