logo

Тест: Глаголи с предлози. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете значенията на дадените глаголи на български и немски език.
2
Свържете значенията на дадените глаголи на български и немски език.
3
Може ли един глагол да се употребява с повече от един предлог?
4
Правилно ли е твърдението?
 • Щом един български глагол се нуждае от предлог, тогава задължително и немският глагол се нуждае от предлог.
5
С кои два предлога може да се употреби глаголът sprechen?
6
Попълнете изречението с подходящия предлог и подходящия определителен член.
 • für - um - das - dem
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Попълнете изречението с подходящия предлог и подходящия определителен член.
 • über - auf - den - dem
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Свържете изреченията с подходящия предлог.
9
Попълнете дадените предлози на подходящото място.
 • bei - für
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = s
10
Попълнете дадените предлози на подходящото място.
 • über  - bei
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11
Посочете правилния вариант за даденото изречение.
 • Das Kind braucht ... deine Hilfe.
12
Посочете правилния вариант за попълване на даденото изречение.
 • Wir warten ... den Zug.
13
Поставете подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Попълнете подходящите три предлога от дадените.
 • auf - gegen - an - um
 • die Schulleitung - училищно ръководство
 • die Bronchitis - бронхит
15
В кой падеж (Akkusativ или Dativ) трябва да е съществителното име след предлога?
 • Попълнете правилния вариант.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Глаголи с предлози. Част 1" можете да проверите знанията си за глаголите, които употребяваме с определен предлог като sprechen, antworten, sich ärgern, leiden, sich interessieren, sich beschweren, sich bedanken. Проверете дали сте запомнили не само правилния предлог, но и правилния падеж. Тествайте също така знанията си за глаголи като warten и brauchen, които са различни в употребата си в български и немски език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се