Упражнение: Глаголи с предлози. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголи с предлози. Част 1" можете да проверите знанията си за глаголите, които употребяваме с определен предлог като sprechen, antworten, sich ärgern, leiden, sich interessieren, sich beschweren, sich bedanken. Проверете дали сте запомнили не само правилния предлог, но и правилния падеж. Тествайте също така знанията си за глаголи като warten и brauchen, които са различни в употребата си в български и немски език.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на дадените глаголи на български и немски език.
5т. 2. Свържете значенията на дадените глаголи на български и немски език.
5т. 3. Може ли един глагол да се употребява с повече от един предлог?
5т. 4. Правилно ли е твърдението?
 • Щом един български глагол се нуждае от предлог, тогава задължително и немският глагол се нуждае от предлог.
5т. 5. С кои два предлога може да се употреби глаголът sprechen?
6т. 6. Попълнете изречението с подходящия предлог и подходящия определителен член.
 • für - um - das - dem
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 7. Попълнете изречението с подходящия предлог и подходящия определителен член.
 • über - auf - den - dem
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 8. Свържете изреченията с подходящия предлог.
6т. 9. Попълнете дадените предлози на подходящото място.
 • bei - für
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = s
6т. 10. Попълнете дадените предлози на подходящото място.
 • über  - bei
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 11. Посочете правилния вариант за даденото изречение.
 • Das Kind braucht ... deine Hilfe.
6т. 12. Посочете правилния вариант за попълване на даденото изречение.
 • Wir warten ... den Zug.
11т. 13. Поставете подходящия предлог.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Попълнете подходящите три предлога от дадените.
 • auf - gegen - an - um
 • die Schulleitung - училищно ръководство
 • die Bronchitis - бронхит
11т. 15. В кой падеж (Akkusativ или Dativ) трябва да е съществителното име след предлога?
 • Попълнете правилния вариант.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!