logo

Тест: Структура и свойства на белтъците

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Нагъването на полипептидната верига в пространството се означава като:
2
Колко са етапите на усложняване на пространствената структура?
3
По форма белтъците се делят на:
4
Всички белтъци могат да се усложнят до четвъртична структура.
5
Регулаторните центрове се появяват при белтъците с:
6
Информацията за първичната структура на белтъците е записана в наследствената програма на организма.
7
При вторичната структура на белтъците:
8
Кои от твърденията за третичната структура на белтъците са верни?
9
Кое определение описва първичната структура на белтъците?
10
Белтъците с четвъртична структура са:
11
Какво представлява процесът денатурация?
12
Ако глобулният белтък изгуби третичната си структура, ще продължи да изпълнява биологичните си функции.
13
Запиши името на белтъка, описан в текста.
  • Това е фибриларен белтък, неразтворим във вода. Изгражда косата и ноктите при хората. Вторичната му структура е с форма на α-спирала, но при намокряне преминава в β-лист.
14
Разгледай дадената картинка. Под всяко означение постави името на съответната структура.
15
Попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще провериш какво си научил за структурата на белтъците. Какво представлява пространствената структура на белтъците? От какво зависят структурата, формата и функциите на белтъчните молекули? Кои са равнищата на организация на белтъчните молекули? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се