Упражнение: Фосфолипиди


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Фосфолипиди” ще проверите какво сте научили за тези органични съединения. Какво представляват те и каква е функцията им? От какво са изградени? Каква роля изпълняват в строежа на клетката? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че: "Фосфолипидите съдържат в себе си три молекули мастни киселини" ?
5т. 2. Фосфолипидите изграждат почти цялата структура на:
5т. 3. Фосфолипидите са отчасти хидрофилни.
5т. 4. В структурата на фосфолипидите, фосфатната група:
5т. 5. Фосфатната група е:
6т. 6. Фосфолипидите изграждат бариера, която ограничава клетъчното съдържимо от околната среда.
6т. 7. Посочете верните твърдения. Фосфолипидите се състоят от:
6т. 8. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 9. Попълнете липсващите места в текста, като използвате дадените думи: киселина; група; фосфорна; фосфатна.
6т. 10. Кое от дадените твърдения е вярно?
6т. 11. Вярно ли е, че: "Биологичните мембрани имат избирателна пропускливост, която се дължи на фосфолипидите в тях" ?
6т. 12. Как се ориентират една спрямо друга молекулите на фосфолипидите във водна среда?
11т. 13. След като вече се запознахте с простите липиди и фосфолипидите, посочете по какво си приличат тези два вида липиди?
11т. 14. Разгледайте дадената картинка и попълнете липсващите думи в текста.
11т. 15. Дадената картинка представя част от устройството на клетката. Под всяко от означенията поставете най-подходящия термин.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!