logo

Тест: Анализиращо кръстосване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Анализиращо е кръстосването на:
2
При анализиращо кръстосване на дихибрид от F1:
3
При тиквата генът за бяло оцветяване на плода доминира над гена за жълто оцветяване.
  • Какво ще е разпадането по фенотип в потомството при кръстосване на бяла хетерозиготна тиква с тиква с жълт цвят?
4
  • При пшеницата липсата на осили (А) доминира над появата на осили (а), а червеният клас (В) – над белия (b).
  • Дихетерозиготно растение с червен безосилест клас е кръстосано с растение с бял осилест клас.
  • Определи генотипа на упоменатите растения.
5
При анализиращо кръстосване на дихибрид той образува две различни гамети.
6
  • При морските свинчета сивата къдрава козина доминира над бялата гладка козина.
  • При кръстосване на женски индивид със сива къдрава козина и мъжки с бяла гладка козина в F1 се родили 3 малки със сива къдрава и 3 малки с бяла гладка козина.
  • Определи генотипа на женското родителско морско свинче.
7
Анализатор е индивидът, хомозиготен по рецесивния алел.
8
Може ли чрез анализиращо кръстосване да се провери генотипът на индивиди с фенотипно проявени доминантни алели?
9
Ако анализираният индивид е хетерозиготен, в поколението от анализиращото кръстосване, може да се получи разпадане по изследвания белег в съотношение:
10
Отбележи кръстоските, при които се наблюдава процесът самоопрашване?
11
При граха алелът за високо стъбло (А) е доминантен спрямо алела за ниско стъбло (а).
  • В какви съотношения ще се прояви белегът при кръстосване на високо растение (хетерозиготно) с ниско растение.
12
В една птицеферма всички птици били с розовиден гребен. Фермерът искал да знае кои от тях са хетерозиготни.
  • Чрез кръстосване на кои генотипове може да се проследи това?
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
При доматите червеният цвят на плодовете доминира над жълтия цвят.
  • Съотнеси разпадането на белега по фенотип във F1 към съответната родителска двойка.
15
Разгледай схемата и попълни пропуснатите думи в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас „Анализиращо кръстосване” ще усвоиш знания за анализиращото кръстосване, при което се проследява кръстосване на хибрид с проявен доминантен белег и индивид, който е хомозиготен по рецесивния белег. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като анализатор, хетерозигот, хомозигот, решетка на Пънет. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се