Упражнение: Подготовка за входно ниво. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 8. клас "Подготовка за входно ниво. Част 2" с който ще проверите знанията си за свойствата на алкалните метали калий и натрий и техните съединения. Подготовката ви за входното ниво продължава и с проверка на уменията да изписвате с уравнения преход върху халогенните елементи хлор и бром и техните съединения. След този тест ще сте перфектно подготвени за предстоящото входно ниво в началото на 8. клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Натрият е метал, който лесно реагира с кислород.
5т. 2. Бромът е неметал, който най-лесно реагира с:
5т. 3. Неутрализация е взаимодействието на:
5т. 4. KCl, AlBr3, AgCl са:
5т. 5. Оксидите на алкалните метали са:
6т. 6. Когато натрий взаимодейства с кислород при обикновени условия се получава:
6т. 7. Посочете възможните взаимодействия:
6т. 8. Използвайте част от дадените формули и попълнете празните места в уравнението.
  • KOH, K2O, K, HCl, ClH, Cl2, KCl, KClO
6т. 9. Посочете грешното твърдение за взаимодействието K+ HCl-->
6т. 10. Свържете частите, за да получите верни уравнения.
6т. 11. Използвайте част от дадените формули и допишете уравнението.
  • Br2, Cl2, Br, Cl, HCl, HBr
6т. 12. За доказване на солна киселина и нейните соли се използва воден разтвор на реактива.......... (напишете формулата).
11т. 13. Допишете уравнението.
11т. 14. Солта натриев хлорид се доказва, че е хлорид с разтвор на сребърен нитрат по получаващата се бяла, потъмняваща на светлината утайка от ............. (напишете формулата)
11т. 15. Допишете уравненията за получаване на натриев хлорид. Използвайте само латиница.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!