new-logo

Тест: Предлози. Градове и държави. Упражнение

Тест

Онлайн тестът по немски език "Предлози - градове и държави (тестове)" съдържа важни примерни изречения, които ще срещнем на тестове и в учебници. Те се отнасят до правилната употреба на трудните предлози in, nach, von - nach, aus. Разнообразните задачи се фокусират върху имена на градове и имена на държави с и без определителен член. Ще си припомним и какво трябва да знаем за имената на Америка, Германия и Холандия.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е подходящият предлог за даденото изречение: in или aus?
  • Ich komme ... Stara Zagora.
2
Кой е подходящият предлог за даденото изречение: nach или aus?
  • Die Schüler reisen von Bulgarien ... Deutschland.
3
Посочете двете имена на Холандия.
4
Посочете названията на страните, пред които не се поставя определителен член die.
5
Двойният предлог von - nach означава ...
6
Изберете подходящия предлог.
7
Изберете подходящия предлог.
8
Попълнете изречението с подходящия предлог.
9
Изберете подходящите предлози от дадените.
  • in - nach - aus
 
10
Може ли и в двете изречения да попълним предлога in?
  • Er studiert ... Polen.
  • Er fliegt ... die Slowakei.
11
Имената на кои държави могат да заместят Schweiz, без да се промени нищо друго в изречението?
  • Ich fahre zum zweiten Mal in die Schweiz.
12
Попълнете предлозите in и nach на подходящите места.
13
Попълнете подходящия предлог.
14
Свържете частите на изреченията.
15
Попълнете in die или nach.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се