new-logo

Тест: Род на съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какви са съществителните имена в испанския език?
2
Съществителните собствени са имена на хора, градове, местности, държави и други географски обекти.
3
Как казваме "съществителни нарицателни имена" на испански език?
4
Съществителните конкретни имена се отнасят за предмети и група предмети, които не може да докоснем, видим, помиришем и изброим.
5
Посочете кои думи са съществителни абстрактни.
6
Съществителните неброими назовават:
7
Посочете от кои думи произлизат следните съществителни производни имена: zapatería, frutería, papelería.
8
На какви родове се делят съществителните имена?
9
Каква е формата в женски род на думата alemán?
10
Думите turista, artista, cantante, estudiante са с една и съща форма за мъжки и женски род.
11
Condesa, reina, sacerdotisa, actriz са думи от:
12
Кои думи са от мъжки род?
13
Съществителните имена от гръцки произход са от ...... род.
14
Съществителните имена sol, ...... , madre и calle са изключения и не принадлежат към никоя група.
15
Съществителните capital, orden, pendiente са примери за ...... - думи, които се пишат и произнасят по един и същ начин. Те може да са както в мъжки, така и в женски род, но в двата рода имат различни значения.

Описание на теста

С този онлайн тест по испански език за ниво А1 върху Род на съществителните имена (Género de los sustantivos) ще упражните новите знанията, които сте придобили за това кои думи са съществителни собствени и кои съществителни нарицателни имена, както и съществителни неброими и съществителни производни в испанския език. В допълнение имате възможност да проверите дали разпознавате думите от мъжки, женски и неутрален род (masculino, femenino, neutro). Ще упражните и изключенията от правилата, които се срещат в испанския език. Ще проверите с кои наставки различаваме мъжки от женски род и кои са омонимите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (64)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се