new-logo

Тест: Еднаквост на правоъгълни триъгълници. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отсечката СЕ пресича АК в точка В. ∠С = ∠Е = 90º. Ако СВ=ВЕ и ∠А=60º, каква е големината на ∠КВЕ.
2
Отсечката СЕ пресича АК в точка В. ∠С = ∠Е = 90º. Ако АВ=КВ и ∠АВС=48º, каква е големината на ∠К?
3
Отсечката СЕ пресича АК в точка В. ∠С = ∠Е = 90º.
 • Ако АС=КЕ и СВ=ВЕ АВ=54 см, то отсечката ВК е равна на
 
4
Отсечката СЕ пресича АК в точка В. ∠С = ∠Е = 90º.
 • Ако АС=КЕ и АВ=КВ и АК=18 см, то отсечката КВ е равна на:
5
Дадени са правоъгълен триъгълник АВС (∠А=90º) и правоъгълен триъгълник АВЕ (∠Е=90º) .
 • Вярно ли е, че ΔАВС≅ΔАВЕ?
6
Дадени са два правоъгълни триъгълника ΔABC (∠A=90º) и ΔABD (∠B=90º).
 • Ако СВ=АD=18 см и ∠С=60º, намерете дължината на страната ВD.
 
7
Дадени са два правоъгълни триъгълника ΔABC (∠A=90º) и ΔABD (∠B=90º).
 • Ако АD=ВС, определете вида на ΔАВО.
8
  Дадени са два правоъгълни триъгълника ΔABC (∠A=90º) и ΔABD (∠B=90º).
 • Ако АC=ВD, то e изпълнено:
9
Дадени са два правоъгълни триъгълника ΔABC (∠A=90º) и ΔABD (∠B=90º).
 • Ако АD=BC=36 м, ВD=18 м, намерете големината на ∠С.
10
Дадени са два правоъгълни триъгълника ΔABC (∠С=90º) и ΔABD (∠D=90º).
 • Ако ∠DAB=∠CBA, то вярно ли е, че DM=CM?
11
Дадени са два правоъгълни триъгълника ΔABC (∠С=90º) и ΔABD (∠D=90º).
 • Ако ∠DAB=∠CBA, точка М е среда на АВ и отсечката DC=\frac12AB, то определете вида на триъгълник DMC.
12
За правоъгълните триъгълници на чертежа е известно, че АВ=АН, ВС=ЕН и ∠Е:∠В=1:2.
 • Ако АВ=11 см, то дължината на ЕН е равна на:
13
В остроъгълния триъгълник АВС т. М е среда на АВ.
 • През т. М е построена отсeчка МР⊥АС (Р\epsilonАС) и отсечка МQ⊥BC (Q\epsilonBC).
 • Ако АР=ВQ, кой ъгъл е равен на ∠ACM?
14
В триъгълник АВС ВL е ъглополовяща (L\epsilonAC).
 • През т. L са построени отсечка LM⊥AB и отсечка LN⊥BC.
 • Кой ъгъл е равен на ∠LMN?
15
Даден е триъгълник АВС. Симетралата на страната АС пресича страната АВ в точка М така, че АМ=ВМ. Определете вида на ΔАВС.

Описание на теста

В онлайн теста "Еднаквост на правоъгълни триъгълници. Задачи" по математика за 7. клас ще проверите знаете ли признаците за еднаквост на правоъгълни триъгълници. Можете ли да прилагате признаците за еднаквост на правоъгълни триъгълници в задачите? Въпросите от теста ще ви помогнат да упражните наученото и затвърдите знанията си за еднаквост на правоъгълни триъгълници. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се