logo

Тест: Предлози. Градове и държави. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е подходящият предлог за даденото изречение: in или aus?
  • Ich komme ... Stara Zagora.
2
Кой е подходящият предлог за даденото изречение: nach или aus?
  • Die Schüler reisen von Bulgarien ... Deutschland.
3
Посочете двете имена на Холандия.
4
Посочете названията на страните, пред които не се поставя определителен член die.
5
Двойният предлог von - nach означава ...
6
Изберете подходящия предлог.
7
Изберете подходящия предлог.
8
Попълнете изречението с подходящия предлог.
9
Изберете подходящите предлози от дадените.
  • in - nach - aus
 
10
Може ли и в двете изречения да попълним предлога in?
  • Er studiert ... Polen.
  • Er fliegt ... die Slowakei.
11
Имената на кои държави могат да заместят Schweiz, без да се промени нищо друго в изречението?
  • Ich fahre zum zweiten Mal in die Schweiz.
12
Попълнете предлозите in и nach на подходящите места.
13
Попълнете подходящия предлог.
14
Свържете частите на изреченията.
15
Попълнете in die или nach.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език "Предлози - градове и държави (тестове)" ще ви помогне да овладеете безгрешно предлозите in, nach, von - nach, aus. Ще помислим кои предлози използваме с имена на държави като die Schweiz, die Türkei, die Ukraine, die Slowakei. Ще изберем правилния предлог от дадени два или повече предлога и ще попълваме без дадена помощ подходящия предлог.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се