Упражнение: Предлози. Градове и държави. Упражнение


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език "Предлози - градове и държави (упражнения)" ще ви помогне да овладеете безгрешно предлозите in, nach, von - nach, aus. Ще помислим кои предлози използваме с имена на държави като die Schweiz, die Türkei, die Ukraine, die Slowakei. Ще изберем правилния предлог от дадени два или повече предлога и ще попълваме без дадена помощ подходящия предлог.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой е подходящият предлог за даденото изречение: in или aus?
  • Ich komme ... Stara Zagora.
5т. 2. Кой е подходящият предлог за даденото изречение: nach или aus?
  • Die Schüler reisen von Bulgarien ... Deutschland.
5т. 3. Посочете двете имена на Холандия.
5т. 4. Посочете названията на страните, пред които не се поставя определителен член die.
5т. 5. Двойният предлог von - nach означава ...
6т. 6. Изберете подходящия предлог.
6т. 7. Изберете подходящия предлог.
6т. 8. Попълнете изречението с подходящия предлог.
6т. 9. Изберете подходящите предлози от дадените.
  • in - nach - aus
 
6т. 10. Може ли и в двете изречения да попълним предлога in?
  • Er studiert ... Polen.
  • Er fliegt ... die Slowakei.
6т. 11. Имената на кои държави могат да заместят Schweiz, без да се промени нищо друго в изречението?
  • Ich fahre zum zweiten Mal in die Schweiz.
6т. 12. Попълнете предлозите in и nach на подходящите места.
11т. 13. Попълнете подходящия предлог.
11т. 14. Свържете частите на изреченията.
11т. 15. Попълнете in die или nach.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!