Упражнение: Ъглополовящи на триъгълник


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъглополовящи на триъгълник" по математика за 7. клас ще проверите как сте усвоили понятието "ъглополовяща на триъгълник". Как се означават ъглополовящите? Как да използвате свойството на ъглополовящата в задачите? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за ъглополовяща и да можете да ги използвате в решаването на задачи. Отговорете на въпросите от теста, за сте най-добрите по математика в 7. клас. Успешна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отсечката, която свързва връх на триъгълник със срещуположната страна и разделя ъгъла при този връх на две равни части се нарича:
5т. 2. Вярно ли е, че отсечката СL е ъглополовяща, според данните на чертежа?
5т. 3. Отсечката СL е ъглополовяща на ΔАВС.  СL може да се означи:
5т. 4. За ΔАВС ∠С=110º. СLе ъглополовяща. Намерете градусната мярка на ∠LCB.
5т. 5. СL e ъглополовяща на ΔАВС. ∠ACL=45º. Намерете градусната мярка на ∠АСВ.
6т. 6. В равностранен триъгълник АВС ъгълът, който сключва ъглополовящата l_{a} и страната АВ е:
6т. 7. ВL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠LBC=36º. Намерете големината на ∠АВС.
6т. 8. Какъв ъгъл сключват ъглополовящата на ∠АВС и ъглополовящата на съседния му ъгъл?
6т. 9. СL е ъглополовяща на равнобедрения ΔАВС (АС=ВС). Ако ∠АСВ е равен на своя съседен, то градусната мярка на ∠АСL е:
6т. 10. ВL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠АВС е два пъти по-малък от своя съседен ъгъл. Намерете градусната мярка на ∠АВL.
6т. 11. BL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠АВL e равен на съседния ъгъл на ∠АВС. Намерете големината на ∠АВС.  
6т. 12. Триъгълниците АОВ и СОВ имат обща страна ОВ. Ако ∠АОВ=84º и ∠ВОС=96º, намерете ъгъла, който сключват ъглополовящите на ΔАОВ през върха О и на ΔВОС през върха О.
11т. 13. Дадени са ΔАОВ, ΔВОС и ΔСОD, както е показано на чертежа и ∠АОВ=∠ВОС=∠СОD.
  • OL е ъглополовяща на ΔАОВ, а OM е ъглополовяща на ∠СОD и ∠LOM=90º.
  • Намерете ∠АOD.
11т. 14. Дадени са ΔАОВ, ΔВОС и ΔАОС както е показано на чертежа и α+β=250º, а β+γ=200º.
  • Намерете ъгъла между ъглополовящите на γ и α (∠DOE).
11т. 15. Дадени са ΔАОВ, ΔВОС, ΔСОD и ΔDOC, както е показано на чертежа.
  • Ако ∠β=100º и ъгълът между ъглополовящите на α и γ е 180º, намерете ъгъл δ.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:43 - 09.03.2017

Имам 6
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.