logo

Тест: Ъглополовящи в триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отсечката, която свързва връх на триъгълник със срещуположната страна и разделя ъгъла при този връх на две равни части, се нарича:
2
Вярно ли е, че отсечката СL е ъглополовяща според данните на чертежа?
3
Отсечката CL е ъглополовяща на \bigtriangleup ABC. CL може да се означи:
4
За ΔАВС ∠С=110º. СL е ъглополовяща. Намери градусната мярка на ∠LCB.
5
СL e ъглополовяща на ΔАВС. ∠ACL=45º. Намери градусната мярка на ∠АСВ.
6
В \bigtriangleup ABC AL и BP са ъглополовящи. Ако \measuredangle ABC=64^\circ, а \measuredangle BAC=40^\circ, на колко градуса са равни \measuredangle BAL,\measuredangle ABP?
7
ВL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠LBC=36º. Намери големината на ∠АВС.
8
Какъв ъгъл сключват ъглополовящата на ∠АВС и ъглополовящата на съседния му ъгъл?
9
На чертежа OL и OM са ъглополовящи на противоположните ъгли AOD и BOC. Намери ъгъл x.
10
На чертежа \bigtriangleup ABC е правоъгълен. AL е ъглополовяща на \measuredangle BAD. Намери \measuredangle BAL.
11
BL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠АВL e равен на съседния ъгъл на ∠АВС. Намери големината на ∠АВС.
12
Триъгълниците АОВ и СОВ имат обща страна ОВ. Ако ∠АОВ=84º и ∠ВОС=96º, намери ъгъла, който сключват ъглополовящите на ΔАОВ през върха О и на ΔВОС през върха О.
13
На чертежа   \measuredangle ACB=120^\circ е разделен на три равни ъгъла -\measuredangle ACD,\measuredangle DCM,\measuredangle MCBCL е ъглополовяща на \measuredangle MCB. Намери \measuredangle DCL.
14
На чертежа ВН е височина в триъгълника АВС, а HL е ъглополовяща в триъгълника ВНС. Намери ъгъл CHL.
15
Дадени са ΔАОВ, ΔВОС, ΔСОD и ΔDOA, както е показано на чертежа.
  • Ако ∠β=100º и ъгълът между ъглополовящите на α и γ е 180º, намери ъгъл δ.

Описание на теста

В онлайн теста "Ъглополовящи на триъгълник" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието "ъглополовяща на триъгълник". Как се означават ъглополовящите? Как да използваш свойството на ъглополовящата в задачите? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за ъглополовяща и да можеш да ги използваш в решаването на задачи. Отговори на въпросите от теста и се подготви за отличен! Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (33)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се