Упражнение: Ъглополовящи в триъгълник


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъглополовящи на триъгълник" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието "ъглополовяща на триъгълник". Как се означават ъглополовящите? Как да използваш свойството на ъглополовящата в задачите? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за ъглополовяща и да можеш да ги използваш в решаването на задачи. Отговори на въпросите от теста и се подготви за отличен! Решавай и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отсечката, която свързва връх на триъгълник със срещуположната страна и разделя ъгъла при този връх на две равни части, се нарича:
5т. 2. Вярно ли е, че отсечката СL е ъглополовяща според данните на чертежа?
5т. 3. Отсечката CL е ъглополовяща на \bigtriangleup ABC. CL може да се означи:
5т. 4. За ΔАВС ∠С=110º. СL е ъглополовяща. Намери градусната мярка на ∠LCB.
5т. 5. СL e ъглополовяща на ΔАВС. ∠ACL=45º. Намери градусната мярка на ∠АСВ.
6т. 6. В \bigtriangleup ABC AL и BP са ъглополовящи. Ако \measuredangle ABC=64^\circ, а \measuredangle BAC=40^\circ, на колко градуса са равни \measuredangle BAL,\measuredangle ABP?
6т. 7. ВL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠LBC=36º. Намери големината на ∠АВС.
6т. 8. Какъв ъгъл сключват ъглополовящата на ∠АВС и ъглополовящата на съседния му ъгъл?
6т. 9. На чертежа OL и OM са ъглополовящи на противоположните ъгли AOD и BOC. Намери ъгъл x.
6т. 10. На чертежа \bigtriangleup ABC е правоъгълен. AL е ъглополовяща на \measuredangle BAD. Намери \measuredangle BAL.
6т. 11. BL е ъглополовяща на ΔАВС. ∠АВL e равен на съседния ъгъл на ∠АВС. Намери големината на ∠АВС.
6т. 12. Триъгълниците АОВ и СОВ имат обща страна ОВ. Ако ∠АОВ=84º и ∠ВОС=96º, намери ъгъла, който сключват ъглополовящите на ΔАОВ през върха О и на ΔВОС през върха О.
11т. 13. На чертежа \measuredangle ACB е разделен на три равни части. AL е ъглополовяща на \measuredangle MCB. Намери \measuredangle DCL.
11т. 14. На чертежа ВН е височина в триъгълника АВС, а HL е ъглополовяща в триъгълника ВНС. Намери ъгъл CHL.
11т. 15. Дадени са ΔАОВ, ΔВОС, ΔСОD и ΔDOC, както е показано на чертежа.
  • Ако ∠β=100º и ъгълът между ъглополовящите на α и γ е 180º, намери ъгъл δ.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:43 - 09.03.2017

Имам 6
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.