logo

Тест: Медиани в триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отсечката, която свързва връх на триъгълник със средата на срещуположната страна, се нарича:
2
Вярно ли е, че всеки триъгълник има три медиани?
3
Според данните на чертежа медиана е отсечката:
4
В \bigtriangleup ABC отсечките AN,BP,CM са медиани. Медианата BP може да се означи:
5
Отсечката CM е медиана на \bigtriangleup ABC. Лицето на \bigtriangleup ABC е 50 cm^2. Лицето на \bigtriangleup AMC е:
6
Отсечката CM е медиана на \bigtriangleup ABC. Ако S1 е лицето на  \Delta AMC, то за лицето S на \bigtriangleup ABC е вярно:
7
В равнобедрения триъгълник АВС (АС= ВС) медианата CD e 4 cm. Периметърът на триъгълника CDB e 12 cm. Намери периметъра на триъгълника АВС.
8
Подреди решението на задачата: "В триъгълника MNP PQ е медиана. Докажи, че лицата на триъгълниците MPQ и NPQ са равни".
9
Отсечката CM е медиана на \bigtriangleup ABC, а отсечката MP е медиана на \bigtriangleup AMC.
  • Дължината на страната AB е 8dm. Височината на \bigtriangleup AMP през върха P към страната AM е 5dm.
  • Намери лицето S на \bigtriangleup ABC.
10
Даден е \bigtriangleup ABC със страна AB=6cm и височина към нея 3cm. Точка M е средата на AB. Намери лицето на \bigtriangleup AMC и \bigtriangleup ABC.
11
В \bigtriangleup ABC  CM е медиана. Точката E лежи върху CM. Какви са помежду си лицата на триъгълниците AME и BME?
12
В равнобедрен триъгълник АВС (АС=ВС) СМ е медиана. Периметърът на ΔАМС е 18 cm. Периметърът на ΔАВС е 24 cm.
  • Намери дължината на медианата СМ.
13
Отсечката СМ е медиана на ΔАВС, а отсечката МN е медиана на ΔМBС и МN||AC.
  • ΔMBN e равностранен, като периметърът му е 12 см.
  • Намери периметъра на ΔАВС.
14
В \bigtriangleup ABC CM е медиана, а D e среда на BC. Ако лицето на \bigtriangleup ABC е 48cm^2, намери лицето на \bigtriangleup MCD.
15
Отсечката AN е медиана на ΔАВС, а отсечката NP е медиана на ΔANС.
  • Ако СР=6 m, СN=7 m, периметърът на ΔPNC е 22 m, а периметърът на ΔАВС е 44 m, намери периметъра на фигурата АВNP.

Описание на теста

В онлайн теста "Медиани на триъгълник" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието "медиана на триъгълник". Какви са свойствата на медианата на триъгълника? Колко медиани има един триъгълник? Как се означават? Въпросите от теста ще ти помогнат да затвърдиш понятието "медиана на триъгълник" и да използваш наученото за успешно справяне със задачите в 7. клас. Реши теста, за да си най-добрия по математика в 7. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се