Упражнение: Медиани в триъгълник


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Медиани на триъгълник" по математика за 7. клас ще провериш как си усвоил понятието "медиана на триъгълник". Какви са свойствата на медианата на триъгълника? Колко медиани има един триъгълник? Как се означават? Въпросите от теста ще ти помогнат да затвърдиш понятието "медиана на триъгълник" и да използваш наученото за успешно справяне със задачите в 7. клас. Реши теста, за да си най-добрия по математика в 7. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отсечката, която свързва връх на триъгълник със средата на срещуоположната страна се нарича:
5т. 2. Вярно ли е, че всеки триъгълник има три медиани?
5т. 3. Според данните на чертежа медиана е отсечката:
5т. 4. В триъгълник АВС отсечките АN, BP и CM са медиани. Медианата ВР може да се означи:
5т. 5. Отсечката СМ е медиана на триъгълника АВС. Лицето на ΔАВС е 50 cm^2. Лицето на ΔАМС е:
6т. 6. Отсечката СМ е медиана на ΔАВС. Ако S1 е лицето на ΔАМС, то за лицето S на ΔАВС е вярно:
6т. 7. В равнобедрения триъгълник АВС (АС= ВС) медианата CD e 4 cm. Периметърът на триъгълника CDB e 12 cm. Намери периметъра на триъгълника АВС.
6т. 8. Подреди решението на задачата: "В триъгълника MNP PQ е медиана. Докажи, че лицата на триъгълниците MPQ и NPQ са равни".
6т. 9. Отсечката СМ е медиана на ΔАВС, а отсечката МР е медиана на ΔАМС.
  • Дължината на страната АВ е 8 dm. Височината на ΔАМР през върха Р към страната АМ е 5 dm.
  • Намери лицето S на ΔАВС.
6т. 10. Даден е триъгълник АВС със страна АВ= 6 cm и височина към нея 3 cm.Точка М е средата на АВ. Намери лицето на триъгълниците АМС и АВС.
6т. 11. В триъгълника АВС СМ е медиана. Точката Е лежи върху СМ. Какви са помежду си лицата на триъгълниците АМЕ и ВМЕ?
6т. 12. В равнобедрен триъгълник АВС (АС=ВС) СМ е медиана. Периметърът на ΔАМС е 18 cm. Периметърът на ΔАВС е 24 cm.
  • Намери дължината на медианата СМ.
11т. 13. Отсечката СМ е медиана на ΔАВС, а отсечката МN е медиана на ΔМBС и МN||AC.
  • ΔMBN e равностранен, като периметърът му е 12 см.
  • Намери периметъра на ΔАВС.
11т. 14. В триъгълника АВС СМ е медиана, а D e среда на ВС. Ако лицето на триъгълника АВС е 48cm^2, намери лицето на триъгълника MCD.
11т. 15. Отсечката AN е медиана на ΔАВС, а отсечката NP е медиана на ΔANС.
  • Ако СР=6 m, СN=7 m, периметърът на ΔPNC е 22 м, а периметърът на ΔАВС е 44 m, намери периметъра на фигурата АВNP.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

15:48 - 04.12.2016

проверете отговора на задача 15
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

13:41 - 05.12.2016

Благодаря Денис. Вече е коригиран.
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

14:38 - 08.05.2017

100/100 oт втория път!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

12:36 - 23.02.2017

В осми въпрос има грешка според мен.
Профилна снимка

Администратор

13:00 - 23.02.2017

Здравей, Никола! Каква грешка има според теб?
Профилна снимка

Ученик

14:10 - 23.02.2017

Лицето на АМС е половината от лицето на АВС, а не четвърт от него.Или в условието вместо АМС трябва да е АМР.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:11 - 23.02.2017

Браво Никола, наблюдателен си и умееш да се аргументираш.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.