logo

Тест: Трите форми на глаголите. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е правилната форма за Perfekt на глагола sein?
2
Кои две лични местоимения могат да са подлог на даденото изречение?
  • ... weiß nichts davon.
3
Изберете подходящия подлог за даденото изречение.
  • Warum ... du das?
4
Една от глаголните форми е грешна. Посочете я.
5
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите stoßen и treten могат да образуват Perfekt с двата спомагателни глагола haben и sein.
6
Поставете подходящите форми на глагола treten в сегашно време.
7
Поставете подходящите форми на глагола werden в сегашно време.
8
Дадени са формите за Präteritum. Напишете инфинитивите на глаголите.
9
Дадени са формите за Präteritum. Напишете инфинитивите на глаголите.
10
Попълнете подходящия спомагателен глагол - ist или hat.
11
Напишете формите на миналото страдателно причастие. Спомагателният глагол е даден.
12
Попълнете дадените глаголи в сегашно време.
13
Попълнете липсващите форми на дадените глаголи.
14
Попълнете формите за Perfekt  както е дадено в примера.
  • schreiten - ist geschritten
15
Само един ред съдържа изцяло правилни форми в Präteritum? Посочете го.

Описание на теста

Коя е правилната форма за Perfekt на глагола sein - ist gewesen или ist gewessen? Как се спрягат в сегашно време глаголите tun и wissen? С кой спомагателен глагол се образува Perfekt на глаголите treten и stoßen? Кое е правилно - du wäscht или du wäschst? Как образуват миналото страдателно причастие глаголите ziehen, verlieren, wissen, werden, tun, sterben? Проверете дали сте усвоили знанията за тези глаголи с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Трите форми на глаголите. Част 3".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се