logo

Тест: Глаголите brauchen, brechen, brennen, bringen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой глагол е подходящ за дадената картинка?
2
Кой глагол е подходящ за дадената картинка?
3
Отбележете двата правилни отговора.
  • Глаголът brauchen означава ... .
4
Свържете личните местоимения с подходящата глаголна форма.
5
Свържете глаголните форми с личните местоимения.
6
Кой е правилният превод на изречението?
  • Нуждая се от време.
7
Разкрийте скобите.
8
Свържете частите на изреченията.
9
Изберете двете правилни изречения.
10
Изберете подходящото съществително име.
11
Посочете двете правилни изречения.
12
С кои две обстоятелствени пояснения може да завърши изречението?
  • Sie bringt das Gepäck ... .
13
Изберете правилното минало страдателно причастие.
  • gebrochen - gebraucht - gebrannt - gebracht
14
Изберете подходящата форма на Präteritum.
15
Попълнете формите за Präteritum и Perfekt.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Глаголите brauchen, brechen, brennen, bringen" съдържа разнообразни задачи за значението, спрежението и трите форми на глаголите bringen, brauchen, brennen и brechen. Как се спряга глаголът brechen в сегашно време? Причастието на кой глагол е gebracht? Кое е правилно - Ich breche mir den Arm или Ich breche mich den Arm? Как превеждаме "нуждая се от" на български? Проверете дали сте усвоили всичко, свързано с тези объркващи глаголи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се