Упражнение: Глаголите brauchen, brechen, brennen, bringen


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголите brauchen, brechen, brennen, bringen" съдържа разнообразни задачи за значението, спрежението и трите форми на глаголите bringen, brauchen, brennen и brechen. Как се спряга глаголът brechen в сегашно време? Причастието на кой глагол е gebracht? Кое е правилно - Ich breche mir den Arm или Ich breche mich den Arm? Как превеждаме "нуждая се от" на български? Проверете дали сте усвоили всичко, свързано с тези объркващи глаголи!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кой глагол е подходящ за дадената картинка?
5т. 2. Кой глагол е подходящ за дадената картинка?
5т. 3. Отбележете двата правилни отговора.
  • Глаголът brauchen означава ... .
5т. 4. Свържете личните местоимения с подходящата глаголна форма.
5т. 5. Свържете глаголните форми с личните местоимения.
6т. 6. Кой е правилният превод на изречението?
  • Нуждая се от време.
6т. 7. Разкрийте скобите.
6т. 8. Свържете частите на изреченията.
6т. 9. Изберете двете правилни изречения.
6т. 10. Изберете подходящото съществително име.
6т. 11. Посочете двете правилни изречения.
6т. 12. С кои две обстоятелствени пояснения може да завърши изречението?
  • Sie bringt das Gepäck ... .
11т. 13. Изберете правилното минало страдателно причастие.
  • gebrochen - gebraucht - gebrannt - gebracht
11т. 14. Изберете подходящата форма на Präteritum.
11т. 15. Попълнете формите за Präteritum и Perfekt.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!