Упражнение: Трите форми на глаголите. Част 2


Описание на упражнението

Кои са трите форми на глаголите kommen, halten, lesen, lassen, lügen, liegen? Коя е формата за Präteritum на глагола mögen - mochte или möchte? Как се спрягат в сегашно време laden, lesen, raten, schlafen, laufen, saufen, haben, greifen? Проверете знанията си за правописа, особеностите в спрежението в сегашно време и образуването на формите за Perfekt и Präteritum с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Трите форми на глаголите. Част 2".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите hängen - hängte - hat gehängt и hängen - hing - hat gehangen имат различни форми, но еднакво значение.
5т. 2. Изберете формата на глагола mögen в трето лице единствено число на сегашно време.
5т. 3. Кой глагол образува миналото си време Präteritum като глагола scheiden?
5т. 4. Превърнете изречението в сегашно време.
  • Hans nahm Tee.
5т. 5. В Präteritum формата на глагола kommen e ...
6т. 6. Свържете инфинитивите с формите за Präteritum.
6т. 7. Попълнете формите за трето лице единствено число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 8. Попълнете формите за трето лице единствено число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 9. Дадени са формите за Präteritum. Напишете инфинитивите на глаголите.
6т. 10. Напишете инфинитивите на дадените глаголи.
6т. 11. Попълнете подходящия спомагателен глагол: hat или ist.
6т. 12. Кой ред съдържа само форми за сегашно време?
11т. 13. Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • reiben - rieb - hat gerieben
11т. 14. Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • klingen – klang – hat geklungen
11т. 15. Кой е правилният превод на изречението?
  • Борис те харесваше.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!