logo

Тест: Трите форми на глаголите. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголите hängen - hängte - hat gehängt и hängen - hing - hat gehangen имат различни форми, но еднакво значение.
2
Изберете формата на глагола mögen в трето лице единствено число на сегашно време.
3
Кой глагол образува миналото си време Präteritum като глагола scheiden?
4
Превърнете изречението в сегашно време.
  • Hans nahm Tee.
5
В Präteritum формата на глагола kommen e ...
6
Свържете инфинитивите с формите за Präteritum.
7
Попълнете формите за трето лице единствено число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Попълнете формите за трето лице единствено число на сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
9
Дадени са формите за Präteritum. Напишете инфинитивите на глаголите.
10
Напишете инфинитивите на дадените глаголи.
11
Попълнете подходящия спомагателен глагол: hat или ist.
12
Кой ред съдържа само форми за сегашно време?
13
Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • reiben - rieb - hat gerieben
14
Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • klingen – klang – hat geklungen
15
Кой е правилният превод на изречението?
  • Борис те харесваше.

Описание на теста

Кои са трите форми на глаголите kommen, halten, lesen, lassen, lügen, liegen? Коя е формата за Präteritum на глагола mögen - mochte или möchte? Как се спрягат в сегашно време laden, lesen, raten, schlafen, laufen, saufen, haben, greifen? Проверете знанията си за правописа, особеностите в спрежението в сегашно време и образуването на формите за Perfekt и Präteritum с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Трите форми на глаголите. Част 2".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се