logo

Тест: Трите форми на глаголите. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете формите за трето лице единствено число с подходящия инфинитив.
2
Свържете формите за трето лице единствено число с подходящия инфинитив.
3
Посочете формите за Präteritum и Perfekt на глагола bitten.
4
Вярно ли е твърдението?
  • Глаголът fahren образува Perfekt само с глагола sein.
5
Кои две форми за Präteritum са правилно написани?
6
Кой ред съдържа само глаголи с промяна на коренната гласна в сегашно време?
7
Напишете формите за Präteritum на дадените глаголи.
8
Напишете формите за Präteritum на дадените глаголи.
9
Попълнете формите на миналото страдателно причастие на дадените глаголи.
  • Спомагателният глагол е даден.
10
Попълнете формите на миналото страдателно причастие на дадените глаголи.
  • Спомагателният глагол е даден.
11
Спрегнете дадените глаголи в трето лице единствено число.
  • Дадените глаголи имат промяна на коренната гласна.
12
Кога е роден Флориан? Попълнете изречението с подходящата глаголна форма  - hat или ist.
13
Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • gewinnen - gewann - hat gewonnen
14
Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • fliegen - flog - ist geflogen
15
Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • bleiben - blieb - ist geblieben

Описание на теста

Кои са трите форми на глаголите finden, fahren, essen? Кои форми за Präteritum са правилни - erschrak и aß или erschrack и ass? Как се спрягат в сегашно време braten, essen, befehlen, brechen, empfangen, fallen, fahren, geben? Проверете знанията си за правописа, особеностите в спрежението в сегашно време и образуването на формите за Perfekt и Präteritum с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Трите форми на глаголите. Част 1".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се