Упражнение: Трите форми на глаголите. Част 1


Описание на упражнението

Кои са трите форми на глаголите finden, fahren, essen? Кои форми за Präteritum са правилни - erschrak и aß или erschrack и ass? Как се спрягат в сегашно време braten, essen, befehlen, brechen, empfangen, fallen, fahren, geben? Проверете знанията си за правописа, особеностите в спрежението в сегашно време и образуването на формите за Perfekt и Präteritum с онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Трите форми на глаголите. Част 1".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете формите за трето лице единствено число с подходящия инфинитив.
5т. 2. Свържете формите за трето лице единствено число с подходящия инфинитив.
5т. 3. Посочете формите за Präteritum и Perfekt на глагола bitten.
5т. 4. Вярно ли е твърдението?
  • Глаголът fahren образува Perfekt само с глагола sein.
5т. 5. Кои две форми за Präteritum са правилно написани?
6т. 6. Кой ред съдържа само глаголи с промяна на коренната гласна в сегашно време?
6т. 7. Напишете формите за Präteritum на дадените глаголи.
6т. 8. Напишете формите за Präteritum на дадените глаголи.
6т. 9. Попълнете формите на миналото страдателно причастие на дадените глаголи.
  • Спомагателният глагол е даден.
6т. 10. Попълнете формите на миналото страдателно причастие на дадените глаголи.
  • Спомагателният глагол е даден.
6т. 11. Спрегнете дадените глаголи в трето лице единствено число.
  • Дадените глаголи имат промяна на коренната гласна.
6т. 12. Кога е роден Флориан? Попълнете изречението с подходящата глаголна форма  - hat или ist.
11т. 13. Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • gewinnen - gewann - hat gewonnen
11т. 14. Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • fliegen - flog - ist geflogen
11т. 15. Попълнете формите на глаголите за Präteritum и Perfekt, както е дадено в примера.
  • bleiben - blieb - ist geblieben

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!