logo

Тест: Значение и примери: braten, raten, geraten, beraten, verraten

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са двата превода на глагола raten?
2
За печенето на кои храни може да използваме глагола braten?
3
Какво се очаква от продавач-консултант в магазин?
  • Er sollte die Kunden ... .
4
Правилен ли е преводът на глагола geraten?
  • попадам /на непознато място, в буря, в задръстване/
5
Правилен ли преводът на глагола verraten?
  • консултирам, давам съвет
6
Искате да си поръчате ястието от картинката. Какво ще кажете на келнера?
7
Напишете определителните членове - der, die, das.
8
Свържете частите на изреченията.
9
Свържете значенията на български и немски език.
10
Кой израз ще използвате, когато искате да кажете: "Никога няма да познаеш!"
11
Изберете правилния предлог.
  • Mein Lehrer rät mir ... einem Kunststudium.
12
Свържете ситуациите с подходящите съществителни имена.
13
Свържете частите на изреченията.
14
Даденото изречение е непълно. Изберете двете подходящи допълнения.
  • Wir raten ... zu einer Weltreise.
15
Как може да завърши даденото изречение? Изберете двата правилни варианта.
  • Der Automechaniker hat mir geraten, ...

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво B1 "Значение и примери: braten, raten, geraten, beraten, verraten" включва разнообразни и интересни задачи, с които ще затвърдите познанията си по лексика и граматика. Кой е определителният член на съществителните имена Gebäck, Braten и Bratwurst? С кой предлог - für, von, zu или mit - се използва глаголът raten? Каква е разликата между Pommes Frites и Bratkartoffeln? Тествайте знанията си и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се