Упражнение: Спрежение на raten, braten, geraten, beraten, verraten


Описание на упражнението

Спрежението на глаголи като raten и braten поставят на изпитание нашите знания. Как се спрягат те във второ и трето лице единствено число - du ratest, du rätest или du rätst, er ratet, er rät или er rätet? Как е формата за второ лице множествено число - ihr bratet или ihr brätet? В онлайн теста по немски език за ниво В1 "Спрежение на raten, braten, geraten, beraten, verraten" ще упражним и формите за Präteritum и Perfekt, ще си припомним дали казваме ist geraten или hat geraten. Няма да пропуснем и цялостното спрежение на глаголите в Präteritum.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Значението на кой глагол ще свържете с дадената картинка?
5т. 2. Свържете значенията на глаголите.
5т. 3. Кои две глаголни форми са в единствено число?
5т. 4. Колко от изброените глаголи имат промяна на коренната гласна в сегашно време?
  • raten, beraten, geraten, verraten, braten
5т. 5. Кои две изречения са в минало време?
6т. 6. Свържете глаголните форми с подходящото местоимение.
6т. 7. Свържете глаголните форми с подходящото местоимение.
6т. 8. Изберете подходящото лично местоимение.
6т. 9. Към кого ще се обърнем със следната заповед?
  • Bratet den Fisch im Ofen!
6т. 10. Кои две форми за заповедно наклонение са правилни?
6т. 11. Попълнете трите глаголни форми на глагола beraten.
6т. 12. Попълнете изреченията с подходящите глаголни форми.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 13. Попълнете подходящия спомагателен глагол за образуване на Perfekt: hat или ist.
11т. 14. Спрегнете глагола beraten в сегашно време.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете изреченията с подходящите глаголни форми.
  • briet - rietet - verrieten - brietst

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Българин в чужбина

22:56 - 10.12.2017

Axx
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.