Упражнение: Задбалкански котловини - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Задбалкански котловини" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, особеностите на релефа, полезните изкопаеми и климата на областта. Ще имате възможността да отговаряте на въпроси, свързани с образуването на котловините, с особеностите и видовете полезни изкопаеми. Ще разпознавате климатична област по дадена климатограма. Ще демонстрирате познания и за особеностите на котловините. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. От коя природногеографска област са част Задбалканските котловини?
5т. 2. Задбалканските котловини могат да бъдат разделени на две групи поради различията на природните компоненти. Кои са те?
5т. 3. Какво представляват котловините в геоложко отношение?
5т. 4. Кой тип климат е характерен за Задбалканските котловини ?
5т. 5. Кои местни ветрове се проявяват в областта на Задбалкански котловини  ?
6т. 6. В кой отговор са комбинирани най-голямата и най-малката по площ задбалканска котловина?
6т. 7. Попълнете пропуските в текста:
6т. 8. Кои от характеристиките на климата в Задбалканските котловини са присъщи за всички котловини?
6т. 9. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище:
6т. 10. Вярно ли е твърдението, че повечето полезни изкопаеми в областта имат седиментен произход?
6т. 11. Свържете описанието на котловината с нейното име:
6т. 12. За коя климатична област, представена в Задбалканските котловини, се отнася климатограмата?
11т. 13. На картата с цифри са обозначени някои от Задбалканските котловини. Свържете цифрата с името на котловината:
11т. 14. Свържете цифрата с вида на полезното изкопаемо:
11т. 15. На картата с цифри са обозначени някои от Задбалканските котловини. Свържете цифрата с името на котловината:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!