logo

Тест: Дихибридно кръстосване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дихибридното кръстосване проследява унаследяването на:
2
В кой от примерите е представено кръстосване на два хетерозиготни индивида?
3
 • При зайците, късата козина (А) и тъмния цвят (В) доминират над дългата козина (а) и белия цвят (b).
 • При кръстосване на женски заек с къса тъмна козина хомозиготна и по двата белега с мъжки заек с дълга бяла козина, всички индивиди в F1  са дихетерозиготни.
4
Отбележи хомозиготните индивиди.
5
В 1/16 от поколението в F2 при дихибридно кръстосване в генотипа на индивидите и двата гена са в хомозиготно състояние по рецисивните алели.
6
Третият закон на Мендел:
7
След анализ на резултатите от разпадането на белезите при дихибридно кръстосване се установява, че:
8
При доматите червеният цвят на плодовете доминира над жълтия цвят, а високият ръст доминира над ниския ръст. Какъв фенотип ще има индивид с генотип АаBb?
9
Какъв ще бъде фенотипът на генотип aaBb, където:
 • А- алел за кафяви очи, а- алел за сини очи, В- алел за голям нос, b - алел за малък нос?
10
При морските свинчета черното оцветяване доминира над бялото, късата козина над дългата.
 • Съотнеси  двойките признаци към изброените генотипове.
11
Разгледай схемата и отговори на въпроса.
 • Каква е вероятността във второто поколение да се появат индивиди, които са хомозиготни и по двата рецесивни алела?
12
При доматите алелите за червен цвят (А) и кръгла форма на плода (В) доминират над алелите за жълт цвят (а) и продълговата форма (b).
 • В резултат от кръстосване на родителски растения с червени цветове и кръгла форма на плода с генотип (АаВb) в F1 се появяват 890 индивида с червени и кръгли плодове, 311 червени и продълговати плодове, 306 жълти и кръгли плодове и 105 жълти и продълговати плодове.
 • Анализирай данните и попълни пропуснатите думи в текста, като използваш от предложените:
 • червените и кръглите; 9/16;  жълтите и продълговатите; 1/16
 
13
При тиквата белият цвят и дисковидната форма доминират над жълтия цвят и сферичната форма.  Кръстосали два дихетерозиготни индивида от F1 и от тях се развили тикви с различен фенотип.
 • Съотнеси генотипа към съответния фенотип.
14
При фасула тъмните (А) семена доминират над светлите (а), а големите (B) семена над малките (b). Всички семена в първото хибридно поколение са тъмни и големи.
 • Отговори на въпросите, като използваш схемата.
15
Кафявият цвят на очите при човека е доминантен признак, а синият е рецесивен. Умението на човек да си служи с дясната ръка е доминантен признак (десничарство), а левичарството е рецесивен.
 • Попълни липсващите думи в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по биология за 10. клас "Дихибридно кръстосване" ще усвоиш знания за дихибридното кръстосване, при което се проследяват едновременно две двойки белези. Ще тестваш и прилагаш знанията си за трите закона на Мендел – първи, втори и трети закон. С този тест ще имаш възможност да демонстрираш знания за понятия като дихибрид, независимо унаследяване, нехомоложни хромозоми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се