new-logo

Тест: Подготовка за входно ниво. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи вярното наименование на веществото CaCO3.
2
Далекопроводите за пренос на електричен ток се изработват от алуминий.
3
Посочи соли на коя киселина са нитратите.
4
Определи какви са според състава си веществата CaCO3, CaCl2.
5
Посочи от какво се изработват самолетите.
6
Посочи причината, поради която домашният сапун НЕ може да бъде сварен в алуминиев съд.
7
Попълни част от дадените формули и изрази на правилното им място в текста.
  • Ca, Ca(OH)2, CaH2, CaO, CaCl2, гасена вар, негасена вар
  • Използвай латиница при попълването на формулите.
8
Свържи веществата и формулите им.
9
Свържи съответстващите си части, за да получиш верни уравнения.
10
Подреди реакциите, нужни за получаване на Na2SO4 от сяра.
11
Посочи вярното твърдение.
12
Използвай част от дадените формули и попълни празните места в прехода, показващ атмосферната фиксация на азота.
  • N2,N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5, HNO3, HNO2
  • Използвай латиница при попълването на формулите.
13
Допиши липсващите формули на вещества в изравненото уравнение.
  • Използвай латиница при попълването на формулите.
14
За производство на тоалетни сапуни се използва Глауберова сол, която може да се получи чрез пълна неутрализация на сярна киселина с натриева основа. Запиши химичната формула на Глауберовата сол.
  • Използвай латиница при попълването на формулата.
15
При производството на сярна киселина се получава отпаден продукт – газът серен диоксид SO2. За обезвреждането му се използва разтвор на калциев дихидроксид Ca(OH)2, известен още като гасена вар. Напиши уравнението на реакцията на взаимодействието им.
  • Не оставяй интервали между символите и използвай латиница, а вместо стрелка сложи знак "=".

Описание на теста

Тест по химия, с който ще упражниш необходимите знания за началния преговор в 9. клас. С теста ще провериш уменията си да изразяваш свойствата на метали и неметали, там ще откриеш и интересни въпроси върху приложението на важни за човека материали като алуминий и сплавите му, гасена вар и др. Завършвайки го успешно можеш спокойно да знаеш, че подготовката ти за предстоящото входно ниво в училище в отлична. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се