logo

Тест: Suggestions. Предложения. Let’s, why don’t we, what about

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да предложим да направим нещо заедно с някого, използваме…
2
За да предложим да направим нещо за някого, използваме…
3
След Let’s… We can/could… Shall we… ? Why don’t we… ? Shall I…? I will… и Can I… ?  винаги пишем...
4
След How about и What about винаги пишем…
5
На различните видове предложения (suggestions) винаги трябва да отговаряме само с “Yes!” или “No!”.
6
С кои от тези отговори приемаме предложение?
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
8
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
9
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
10
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
11
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Let’s __________ something for dinner. 
12
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Shall I ____________ the phone? 
13
Подредете възможните отговори на предложения от най-категорично приемане към отказ.
14
Свържете предложенията с подходящите им отговори.
15
Правилно ли са направени предложенията?
  • Попълнете T (True) при правилните и F (False) при грешните. 

Описание на теста

С онлайн теста “Suggestions. Предложения. Let’s, why don’t we, what about” по английски език за 6. клас ще упражните начините да предлагате различни неща с Let’s (хайде да), Why don’t we (защо да не), What about и How about (какво ще кажете да), Shall we и Shall I (да), We can и We could (може да), както и I will (ще). Покажете, че знаете кога използваме глагол в основна форма и кога - глагол +ing след тях. Упражнете и как да приемате (accept) и отказвате (refuse) предложения (suggestions, offers). Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се