logo

Тест: Бъдеще време. Le futur simple.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Специфичният белег на futur simple е звукът (-R-), който се чува (и пише) преди окончанията (-ai,-as, -a/-ons, -ez, -ont), които добавяме към:
2
Свържете глаголните форми във futur simple със съответния инфинитив.
3
Свържете глаголните форми във futur simple със съответния инфинитив.
4
Свържете глаголните форми във futur simple със съответния инфинитив.
5
Кои форми на глаголите са написани НЕПРАВИЛНО във futur simple?
6
Свържете с правилните форми на глаголите AVOIR ÊTRE FAIRE ALLER, за да допълните изреченията.
7
Свържете с правилните форми на глаголите FALLOIR DEVOIR POUVOIR VOULOIR, за да допълните изреченията.
8
Свържете с правилните форми на глаголите. SAVOIR VENIR VOIR, за да допълните изреченията.
9
Свържете правилните форми на глаголите CÉDER и PLIER със знака +,а неправилно написаните със знака .
10
Свържете изреченията с правилно написаните форми на глаголите ACHETER и JETER със знака +, а неправилно написаните със знака .
11
Свържете изреченията с правилно написаните форми на глаголите NETTOYER и ESSAYER със знака +, а неправилно написаните със знака .
12
Свържете изреченията с правилната форма на глаголите ÊTRE и AVOIR.
13
В даденото изречение заместете future proche с futur simple. Je vais gagner au loto.
14
В даденото изречение заместете futur simple с futur proche. Un jour j’aurai une famille.
15
Попълнете изречението с липсващия глагол „видя” във futur simple.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво А1 „Бъдеще време. Futur simple.” ще видите дали сте научили как се образува и как се употребява просто бъдеще време (futur simple) във френския език. Ще проверите дали сте запомнили най-честите неправилни глаголи, които образуват futur simple с особена бъдеща основа. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се