Упражнение: Imparfait. Минало несвършено време


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Минало несвършено време. Imparfait” по френски език за ниво А1 ще видиш дали знаеш как се образува минало несвършено време (imparfait) във френския език. Ще провериш дали знаеш как се различава по звучене минало свършено (passé composé) и минало несвършено време ( imparfait) в първо лице при глаголите от 1-ва група (като parler: j'ai parlé/je parlais), както и на глагола être (j'ai été/j'étais)Ще видиш знаеш ли кога се употребява imparfait и на какви въпроси отговаря (Как/во/ беше?, Какво правех?). Направи упражнението, за да видиш колко много знаеш!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Imparfait се образува с окончанията (-ais,-ais, -ait/-ions, -iez, -aient), които добавяме към:
5т. 2. Глаголът ÊTRE образува imparfait с основа:
5т. 3. Чуйте аудио записите и свържете номера им с времето, което чувате.
5т. 4. Кои от тези глаголи в imparfait са написани правилно и кои - грешно? Свържи ги със съответната картинка!
5т. 5. Кои форми на глаголите FINIR и CONNAITRE са написани НЕПРАВИЛНО в imparfait?
6т. 6. Свържи глаголните форми със съответното време - présent/imparfait.
6т. 7. Свържи изреченията със съответното време на глагола être.
6т. 8. Свържи изреченията с това, което означават.
6т. 9. Свържи изреченията със съответното значение на български.
6т. 10. Свържи изреченията със съответното значение на български.
6т. 11. Свържи изреченията със съответното значение на глагола на български.
6т. 12. Свържи изреченията със съответните на български.
11т. 13. Попълни с правилното време на глагола AVOIR изречението „Нямахме мобилни телефони”.
11т. 14. Попълни глагола CONNAITRE в правилното време в изречението „Не познавахме Интернет".
11т. 15. Допълни изречението, което означава „Трябваше да излезем, за да се срещнем с приятели”. On _____ sortir pour _____ des amis. Напиши САМО липсващите думи, в същия ред, отделени със запетайка!

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!