Упражнение: Минало (несвършено) време. Imparfait.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Минало (несвършено) време. Imparfait.” по френски език за ниво А1 ще видите дали сте научили как се образува и как се употребява минало несвършено време (imparfait) във френския език. Ще проверите дали сте запомнили кога да употребите imparfait и кога passé composé. Ще видите дали сте запомнили разликите в значенията на изразите с някои глаголи (avoir, être, devoir…) в минало свършено и минало несвършено време.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Imparfait се образува с окончанията (-ais,-ais, -ait/-ions, -iez, -aient), които добавяме към:
5т. 2. Глаголът ÊTRE образува imparfait с основа:
5т. 3. Чуйте аудио записите и свържете номера им с времето, което чувате.
5т. 4. Кои от тези глаголи в imparfait са от 2-ра и кои от 3-та група?
5т. 5. Кои форми на глаголите VOIR и PAYER са написани НЕПРАВИЛНО в imparfait?
6т. 6. Свържете маркерите за описание и маркерите за събитие със съответното минало време.
6т. 7. Свържете изреченията с това, което изразяват.
6т. 8. Свържете изреченията с това, което изразяват.
6т. 9. Свържете изреченията със съответното значението на глагола на български.
6т. 10. Свържете изреченията със съответното значението на глагола на български.
6т. 11. Свържете изреченията със съответното значението на глагола на български.
6т. 12. Свържете изреченията със съответното значението на глагола на български.
11т. 13. Попълнете с правилното време на глагола AVOIR изречението, с което казвам „Не ме беше страх, но тогава се уплаших”.
11т. 14. Попълнете с глагола в правилното време в изречението „Тя нямаше шофьорска книжка, днес взе шофьорската си книжка ”.
11т. 15. Препишете изречението „Те изпращаха съобщения всеки ден” като поправите допуснатата грешка в глаголната форма:
  • Elles envoient des sms tous les jours.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!