logo

Тест: Химичен състав на клетката

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Водородът (H) спада към групата на биогенните елементи.
2
Как се наричат химичните елементи, чието количество в живите организми е най-голямо?
3
Кои от посочените са микроелементи?
4
Органичните съединения задължително съдържат:
5
Колко на брой са основните видове органични съединения (биомолекули) в клетката?
6
Нуклеиновите киселини са част от неорганичните съединия, срещащи се в клетката.
7
Хетерополимерите са органични съединения, изградени от:
8
Кои два химични елемента заемат над 70% от масата на човешкото тяло?
9
Вярно ли е, че въглеродът (С) може да образува 4 ковалентни връзки, но само с други въглеродни атоми?
10
Попълни празните места в текста, като използваш някои от дадените думи.
  • елементи, мономери, полимери, съединения
11
Кое от твърденията е вярно?
12
Кои от посочените твърдения са грешни?
13
Попълни изпуснатите думи в текста.
14
Под всяка от дадените химични формули на функционалните групи постави съответните им имена.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще провериш какво си научил от съответния видео урок за химични свойства на клетката. Кои са микро- и макроелементите? Какво си запомнил за органичните и неорганичните съединения? Ще имаш възможност да упражниш термини като мономери и биополимери. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се