Упражнение: Химични свойства на клетката


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Химични свойства на клетката” ще проверите какво сте научили от съответния видео урок. Кои са микро- и макроелементите? Какво сте запомнили за органичните и неорганичните съединения? Ще имате възможност да упражните термини като мономери и въглеродни вериги. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Най-разпространеният химичен елемент в живите организми е водородът (Н).
5т. 2. Как се наричат химичните елементи, които най-често се срещат в живите организми?
5т. 3. Кои от посочените са микроелементи?
5т. 4. Всички съединения, които съдържат въглерод (С) и водород (Н) се наричат:
5т. 5. Колко основни вида въглеродни вериги съществуват?
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Хетерополимерите са изградени от едни и същи градивни елементи.
6т. 8. Кои два химични елемента заемат 70% от масата на една клетка?
6т. 9. Вярно ли е, че в човешкия организъм количеството на калций (Ca) е много по-малко от количеството на азота (N)?
6т. 10. Попълнете празните места в текста, като използвате дадените думи.
  • елементи; мономери; полимери; съединения
6т. 11. Кое от твърденията е вярно?
6т. 12. Кои от посочените твърдения са ГРЕШНИ?
11т. 13. Попълнете изпуснатите думи в текста.
11т. 14. Под всяка от дадените химични формули на функционалните групи поставете съответните им имена.
11т. 15. Какво според вас е изобразено на картинката?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!