new-logo

Тест: Сяра. Прости вещества на елементите от VI A група

Тест

Онлайн тест по химия за 8.клас на тема "Сяра", с който ще тестваш знанията си за мястото на този елемент в периодичната таблица, за строежа на атома му, за физичните и химичните му свойства. Чрез теста ще се увериш дали наистина знаеш какво е алотропия, колко са алотропните форми на сярата и по какво се различават. Тестът ще те подготви за отлична оценка в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Елементът сяра е:
2
Посочете грешното твърдение за сярата:
3
Сярата може да взаимодейства с водород, кислород и метали.
4
Посочете грешното твърдение. Сярата се среща в природата:
5
Сярата НЕ се използва:
6
Използвайте част от дадените цифри и попълнете празните места в текста:
  • 32, 16, 2, 3, 5, 6
7
Подберете правилната дума, характеризираща вида на простото вещество сяра.
  • метал, неметал, металоид
8
Посочете верните твърдения за водния разтвор на серен диоксид.
9
С уравнението S+H2\oversett-->H2S се изразява свойството на сярата да взаимодейства:
10
Използвайте част от дадените думи, символи или формули и попълнете празните места в текста:
  • червен, жълт, син, диоксид, триоксид, SO2, SO3, SO
11
С уравнението Fe+S\oversett-->FeS  се изразява свойството на сярата да взаимодейства с метали. Солите на металите и сярата се наричат:
12
Използвайте част от дадените думи и попълнете празните места в текста:
  • алегория, алотропия, алотропни, азеотропни, ромбична, кубична, пирамидална
13
Свържете имената на рудите и химичните им формули с химичните наименования на съединенията:
14
Напишете наименованието на минерала, за който се отнася следният текст:
  • Мек минерал. Използва се широко в медицината, земеделието и строителството. Химичната му формула е CaSO4.2H2O.
15
Петър влиза в химичната лаборатория и усеща силен мирис на развалени яйца. Отваря всички прозорци и веднага напуска стаята, защото:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се