Упражнение: Participe passé. Минало причастие.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по френски език за ниво А1 „Минало причастие. Le participe passé” ще видите дали сте научили как се образува миналото причастие на френски език, какво изразява то и за какво служи. Ще сте сигурни, че сте запомнили правилото за съгласуване на прилагателното по род и число. Ще проверите дали сте научили формите на participe passé на най-често употребяваните глаголи.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво означава миналото причастие (participe passé)?
5т. 2. Миналото причастие (participe passé) може да се употребява като прилагателно:
5т. 3. Миналото причастие на глаголите от 1-ва група + aller:
5т. 4. Миналото причастие на глаголите от 2-ра група:
5т. 5. Кои от тези крайни звукове НЕ се чуват при миналото причастие на глаголите от 3-та група?
6т. 6. Свържете глаголите с трехните минали причастия:
6т. 7. Свържете глаголите с техните минали причастия.
6т. 8. Довършете изреченията като ги свържете със съответното причастие.
6т. 9. Довършете изреченията като ги свържете със съответното причастие.
6т. 10. Довършете изреченията като ги свържете със съответното причастие.
6т. 11. Довършете изреченията като ги свържете с правилната форма на причастието.
6т. 12. Довършете изреченията като ги свържете с правилната форма на съответното причастие.
11т. 13. Довършете изреченията с правилната форма на причастието на глагола connaître.
11т. 14. Допълнете изреченията с правилната форма на причастието на глагола venir.
11т. 15. Напишете на френски „Това е добре казано.”

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!