Упражнение: Les (adjectifs) possessifs. Притежателни (прилагателни)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Притежателни (прилагателни). Les adjectifs possessifs.” ще видите дали сте научили формите на притежателните, защо се наричат и използват като прилагателни, кога формата за мъжки род единствено число (MON/TON/SON) се използва и за женски род. Ще сте сигурни, че сте научили новите думи и изрази, с които можете да представите вашето семейство.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Притежателните прилагателни се използват:
5т. 2. Кога родът на ПРИТЕЖАВАНОТО е важен за формата на прилагателното?
5т. 3. Притежателните прилагателни mon, ton, son се използват:
5т. 4. При много притежатели (ils) с едно или много притежавани (à eux), формата на adjectif possessif:
5т. 5. В кои от 4-те израза в аудио записите НЕ разбираме дали притежаваното е едно или са много?
  • Отговорете след като чуете записите!
6т. 6. Свържете съществителните със съответното притежателно прилагателно.
6т. 7. Свържете изразите със съответното притежателно прилагателно.
6т. 8. Попълнете с липсващото притежателно прилагателно.
6т. 9. Свържете притежателните със съответното съществително
6т. 10. Довършете изреченията със съответните изрази.
6т. 11. Свържете изразите с техните значения.
6т. 12. Изберете правиния израз, за да довършите изреченията.
11т. 13. Подредете правилно изречението.
11т. 14. Открий грешката в изречението. Tu as sa adresse ? Напиши САМО правилната форма!
11т. 15. Допиши липсващата дума в изречението „Той излиза с приятелката си.” Il sort avec _____ amie.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!