logo

Тест: Les (adjectifs) possessifs. Притежателни (прилагателни)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Притежателните прилагателни се използват:
2
Кога родът на ПРИТЕЖАВАНОТО е важен за формата на прилагателното?
3
Притежателните прилагателни mon, ton, son се използват:
4
При много притежатели (ils) с едно или много притежавани (à eux), формата на adjectif possessif:
5
В кои от 4-те израза в аудио записите НЕ разбираме дали притежаваното е едно или са много?
  • Отговорете след като чуете записите!
6
Свържете съществителните със съответното притежателно прилагателно.
7
Свържете изразите със съответното притежателно прилагателно.
8
Попълнете с липсващото притежателно прилагателно.
9
Свържете притежателните със съответното съществително
10
Довършете изреченията със съответните изрази.
11
Свържете изразите с техните значения.
12
Изберете правиния израз, за да довършите изреченията.
13
Подредете правилно изречението.
14
Открий грешката в изречението. Tu as sa adresse ? Напиши САМО правилната форма!
15
Допиши липсващата дума в изречението „Той излиза с приятелката си.” Il sort avec _____ amie.

Описание на теста

С онлайн теста „Притежателни (прилагателни). Les adjectifs possessifs.” ще видите дали сте научили формите на притежателните, защо се наричат и използват като прилагателни, кога формата за мъжки род единствено число (MON/TON/SON) се използва и за женски род. Ще сте сигурни, че сте научили новите думи и изрази, с които можете да представите вашето семейство.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се