logo

Тест: Модални глаголи. Verbes modaux.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете модалните глаголи с това, което изразяват.
2
Модалните глаголи се построяват най-естествено с инфинитив, който изразява същинското действие.
3
Свържете личните местоимения с подходящата форма на глаголите VOULOIR и POUVOIR.
4
Свържете местоименията със съответните форми на глагола DEVOIR.
5
В сегашно време глаголът FALLOIR:
6
Кои от тези изречения са правилни? Свържете ги със знак +, а неправилните със знак .
7
Свържете изреченията с POUVOIR със значението: МОЖЕ ДА… МОЖЕ БИ
8
Свържете изреченията с правилната форма на съответния глагол.
9
Свържете изреченията с DEVOIR със значението: ТРЯБВА… МОЖЕ БИ/СИГУРНО
10
Попълнете с липсващите глаголни форми на VOULOIR.
11
Попълнете с липсващите глаголни форми на POUVOIR.
12
Попълнете с липсващите глаголни форми на DEVOIR или FALLOIR.
13
Препишете даденото изречение, което трябва да означава „Трябва да се внимава“, като поправите грешно използвания глагол.
  • Il doit faire attention.
14
Попълнете липсващите елементи в изречението, за да кажете „Не можете да паркирате така! “
15
Предложете на някого да отидете на кино с израза „Можем да отидем да гледаме някой филм.“
  • Не забравяйте препинателния знак в края на изречението.

Описание на теста

С онлайн теста „Модални глаголи. Verbes modaux.” ще видите дали сте научили най-важните модални глаголи във френския език – VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR/FALLOIR. Ще проверите знаете ли как се спрягат те в сегашно време и с какви конструкции (с допълнение и/или с инфинитив) тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се