Упражнение: Модални глаголи. Verbes modaux.


Описание на упражнението

С онлайн упражнението „Модални глаголи. Verbes modaux.” ще видите дали сте научили най-важните модални глаголи във френския език – VOULOIR, POUVOIR, DEVOIR/FALLOIR. Ще проверите знаете ли как се спрягат те в сегашно време и с какви конструкции (с допълнение и/или с инфинитив) тези глаголи могат да съставят изречение. Ще сте сигурни, че сте научили и много нови думи и изрази.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете модалните глаголи с това, което изразяват.
5т. 2. Модалните глаголи се построяват най-естествено с инфинитив, който изразява същинското действие.
5т. 3. Свържете личните местоимения с подходящата форма на глаголите VOULOIR и POUVOIR.
5т. 4. Свържете местоименията със съответните форми на глагола DEVOIR.
5т. 5. В сегашно време глаголът FALLOIR:
6т. 6. Кои от тези изречения са правилни? Свържете ги със знак +, а неправилните със знак .
6т. 7. Свържете изреченията с POUVOIR със значението: МОЖЕ ДА… МОЖЕ БИ
6т. 8. Свържете изреченията с правилната форма на съответния глагол.
6т. 9. Свържете изреченията с DEVOIR със значението: ТРЯБВА… МОЖЕ БИ/СИГУРНО
6т. 10. Попълнете с липсващите глаголни форми на VOULOIR.
6т. 11. Попълнете с липсващите глаголни форми на POUVOIR.
6т. 12. Попълнете с липсващите глаголни форми на DEVOIR или FALLOIR.
11т. 13. Препишете даденото изречение, което трябва да означава „Трябва да се внимава“, като поправите грешно използвания глагол.
  • Il doit faire attention.
11т. 14. Попълнете липсващите елементи в изречението, за да кажете „Не можете да паркирате така! “
11т. 15. Предложете на някого да отидете на кино с израза „Можем да отидем да гледаме някой филм.“
  • Не забравяйте препинателния знак в края на изречението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Българин в чужбина

02:22 - 17.06.2018

Здравейте, 13-ти и 15-ти въпроси, въпреки, че съм отговорил абсолютно правилно, са отчетени като грешни поради използвания от мен удивителен знак, но отговорите на тези въпроси биха могли да бъдат и възклицателни изречения и следователно използвани с удивителен знак. Не съм ли прав?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.