logo

Тест: Брой, гъстота и движение на населението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочи най-пълния отговор.
  • Демографията е наука, изучаваща:
2
Най-голямо влияние върху броя на населението оказват:
3
Каква тенденция се наблюдава по отношение на броя на населението на Земята?
4
Кой от изброените показатели НЕ характеризира естественото движение на населението?
5
Какъв е броят на населението на Земята към 2016 г.?
6
Как можем да характеризираме разпределението на населението по повърхността на Земята?
7
Подреди правилно, за да стане вярно.
8
Попълни празните места, за да стане твърдението вярно.  
9
Попълни празните места, като използваш някои от ключовите думи:
  • проценти, висока, Европа, демографски, Африка, промили, ниска
10
За кой демографски показател се отнася текстът?
  • Може да бъде положителен – броят на населението да расте, и отрицателен – броят на населението да намалява. В зависимост от стойностите му се разграничават два типа възпроизводство на населението.
11
Подреди правилно.
12
Посочи вярното твърдение.
13
Свържи правилно.
14
На картата с цифри от 1 до 4 са обозначени първите четири най-населени държави в света. Свържи цифрата с името на държавата.
15
В кой континент се намират изброените области с многобройно население?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще имаш възможността да демонстрираш знанията си за броя и разпределението на населението. Какво е демографски взрив и демографска криза? Ще упражниш знанията си за гъстотата на населението и как се измерва този демографски показател? Ще отговаряш на въпроси, свързани с естественото и механично движение на населението. Наясно ли си с естествения прираст? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се