new-logo

Тест: Брой, гъстота и движение на населението

Тест

С онлайн теста "Брой и разпределение на населението" по география за 9 клас ще провериш знанията си за промените в броя на населението на Земята и факторите, които оказват влияние върху броя и разпределението на населението. Ще демонстрираш знания за сегашния брой на населението и тенденциите в неговата промяна. Ще покажеш дали знаеш същността на понятието "гъстота на населението" и можеш ли сам да изчисляваш средна гъстота. Направеи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълни пропуските в текста:
2
Най-голямо влияние върху броя на населението оказват:
3
Каква тенденция се наблюдава по отношение на броя на населението на Земята ?
4
Кой от изброените показатели НЕ характеризира естественото движение на населението?
5
Какъв е броят на населението на Земята към 2016 г.?
6
Как можем да характеризираме разпределението на населението по повърхността на Земята?
7
Географската гъстота на населението се измерва чрез показателя среден брой живеещи на определена територия. Кой е той?
8
Промяната в броя на населението е резултат от:
9
Кой от факторите НЕ оказва влияние върху териториалното разпределение на населението?
10
За кой демографски показател се отнася текстът?
  • Може да бъде положителен и броят на населението да расте, и отрицателен – броят намалява. В зависимост от стойностите му се разграничават два типа възпроизводство на населението.
11
Към групата на слабонаселените райони в света се отнася един от посочените географски региони. Кой е той?
12
Посочи вярното твърдение.
13
По статистически данни от 2013г., броят на населението на Бразилия е 200,4млн. души. Площта на страната е 8,51млн.km² . Изчисли и запиши с цифри, средната гъстота на населението в Бразилия. Закръгли до стотни.
14
На картата с цифри от 1 до 4 са обозначени първите четири най-населени държави в света. Свържи цифрата с името на държавата.
15
В кой континент се намират изброените области с многобройно население?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
feedback
feedback