Упражнение: Въздухът като част от наземно-въздушната среда на живот


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по биология за 9. клас "Въздухът като част от наземно-въздушната среда на живот” ще проверите какво сте научили за поредния екологичен фактор и среда на живот. Какъв е съставът на въздуха? Какви са неговите характеристики? Каква е ролята на вятъра към растенията и животните? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С най-голямо процентно съдържание в състава на въздуха са:
5т. 2. В различните слоеве на атмосферата компонентите на въздуха са с различни концентрации.
5т. 3. Кое от изброените е производно вещество на кислорода?
5т. 4. За въздуха е вярно, че той е:
5т. 5. Вярно ли е, че:
  • Някои бозайници, също като птиците, могат да се придвижват във въздушната среда.
6т. 6. Подредете правилно изречението.
6т. 7. Попълнете празните места в текста, като си помогнете с дадените думи.
  • вятър; дъжд; биотичен; антропогенен
6т. 8. Концентрацията на кое от изброените химични съединения може да е причината както за затоплянето на земята, така и за нейното охлаждане?
6т. 9. Коя е основната функция на озоновия слой?
6т. 10. Какво е влиянието на плътността на въздуха върху живите организми на сушата?
6т. 11. Съществуват ли птици и насекоми, чиито живот преминава изцяло във въздушната среда?
6т. 12. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
11т. 13. Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Какво е характерно за листата на растения, които виреят в много ветровити местообитания?
11т. 15. Запишете как се променя температурата на Земята (повишава ли се или се понижава) при промяна в концентрациите на въглероден диоксид във въздуха.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!